Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF høsten 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF høsten 2020

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF høsten 2020

Publisert

Etter avtale med Helse Sør-Øst RHF gjennomførte Folkehelseinstituttet (FHI) høsten 2020 en undersøkelse om erfaringene til pasienter ved sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Bilde forside_Akershus universitetssykehus HF-1.png

Etter avtale med Helse Sør-Øst RHF gjennomførte Folkehelseinstituttet (FHI) høsten 2020 en undersøkelse om erfaringene til pasienter ved sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus).


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 02/2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Sjetne IS.
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Sammendrag

Sykehuspostenes rapporten, se nederst på denne siden.

Avtalen med Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gikk ut på å gjennomføre en spørreundersøkelse blant personer som er utskrevet etter døgnopphold ved utvalgte somatiske sykehusavdelinger ved Ahus.

Målsetningen fra HSØs side var dels å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring ved postene, og dessuten å samle data til en studie om samvalg. Formålet for FHI var å prøve ut et datainnsamlingsopplegg hvor tradisjonelle, papirbaserte løsninger så langt som mulig var erstattet av elektroniske medier, med henblikk på å redusere kostnader til porto og trykking.

Undersøkelsen ble sendt ut via digital postkasse for pasienter som hadde det, og disse fikk veiledning i hvordan de kunne svare elektronisk. Pasienter uten elektronisk postkasse fikk tilsendt et tradisjonelt brev med spørreskjema på papir, men fikk også veiledning i hvordan de kunne svare elektronisk. Det ble sendt én purring til dem som ikke svarte. De som ikke svarte etter en elektronisk purring fikk i tillegg en postal purring som også inneholdt et papirskjema.

Det er laget en rapport som beskriver pasientsvarene for hver av de deltakende sykehuspostene og for alle postene samlet.

Sykehuspostenes rapporter:

B303-INT1 MO.pdf

KK01.pdf

S102.pdf

S103.pdf

S104.pdf

S202.pdf

S203.pdf

S204.pdf

S205.pdf

S303.pdf

S304.pdf

S305.pdf

S405.pdf