Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med døgnopphold i rehabilitering. Desember 2019 - november 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med døgnopphold i rehabilitering. Desember 2019 - november 2020

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i rehabilitering. Desember 2019 - november 2020

Publisert

Folkehelseinstituttet gjennomfører en nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet innen rehabilitering. Undersøkelsen inkluderer private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtaler med et regionalt helseforetak og offentlige sykehusavdelinger hvor pasienter mottar rehabilitering over en gitt tidsperiode.

Folkehelseinstituttet gjennomfører en nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet innen rehabilitering. Undersøkelsen inkluderer private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtaler med et regionalt helseforetak og offentlige sykehusavdelinger hvor pasienter mottar rehabilitering over en gitt tidsperiode.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 05.2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Haugum M.
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Hovedbudskap

Det er laget egne rapporter for institusjoner og regionale helseforetak:
Lokale rapporter finnes nederst på denne siden under Vedlegg.

Undersøkelsen er vurdert og godkjent av personvernombudet i Folkehelseinstituttet (FHI) og er innvilget dispensasjon fra taushetsplikten fra Helsedirektoratet.

Deltakerne var pasienter som er 18 år og eldre, og som var utskrevet fra døgnopphold ved rehabiliteringsinstitusjoner/-avdelinger i perioden 1. desember 2019 til 30. november 2020. For å kunne inkluderes må pasientene ha oppholdt seg på enheten minimum fem dager sammenhengende i den aktuelle perioden. Dersom pasienten hadde flere opphold ved institusjonen i løpet av perioden ble vedkommende inkludert første gang, men fikk ikke tilbud om senere deltakelse. Pasienter som hadde opphold ved mer enn én enhet fikk anledning til å vurdere alle. Faglig ansvarlig hadde mulighet til å ekskludere pasienter ut fra særlig menneskelig hensyn.
Utvalget var dimensjonert for å gi en statistisk styrke for hele perioden. For at det ikke skulle gå for lang tid fra utskrivning til pasientene mottok spørreskjema, valgte vi å inkludere inntil 40 pasienter pr enhet hver måned. Ved mindre enheter ble alle pasientene med, ved større enheter trakk vi et tilfeldig utvalg. De inkluderte pasientene mottok brev i posten noen uker etter utskriving med et informasjonsskriv om undersøkelsen, papirspørreskjema og svarkonvolutt, samt informasjon om hvordan man kan svare elektronisk.
Målet med disse rapportene er å gjøre ansatte i rehabiliteringsenhetene bevisste på egne resultater raskt etter at datainnsamlingen er avsluttet, og at resultatene kan bidra til lokalt kvalitetsarbeid. Resultatene i rapportene er uvektet og ujustert, og inkluderer svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet.