Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ofatumumab til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ofatumumab til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose

Metodevurdering

Ofatumumab til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose: forenklet metodevurdering– helseøkonomisk evaluering

Publisert

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering hvor den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen om legemidler til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) gjennomført av FHI ble oppdatert med data for ofatumumab til behandling av voksne pasienter med RRMS

Forside Ofatumumab.jpg

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering hvor den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen om legemidler til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) gjennomført av FHI ble oppdatert med data for ofatumumab til behandling av voksne pasienter med RRMS


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedfunn på engelsk.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Hamidi V.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-186-3

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering hvor den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen om legemidler til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) gjennomført av FHI ble oppdatert med data for ofatumumab til behandling av voksne pasienter med RRMS. Ofatumumab er et fullstendig humant anti-CD20-antistoff og administreres som subkutan injeksjon. Resultater fra denne forenklede metodevurderingen viste at:

 • Rituksimab er det klart mest kostnadseffektive behandlings-alternativet blant anti-CD20 medikamenter, basert på gjeldende anbudspriser.
 • Okrelizumab (maksimalpris) er både dyrere og mer effektivt enn rituksimab og kladribin (gjeldende anbudspriser).
 • Okrelizumab koster NOK  xxxxxxxxxx per vunnet kvalitetsjustert leveår (QALY) sammenlignet med rituksimab og kladribin med en pakningspis på henholdvis NOK xxxxxxxxxx (xxxxx reduksjon i legemiddelkostnader) og NOK xxxxxxxxxx (xxxxx reduksjon i legemiddelkostnader).
 • Ofatumumab er enda ikke markedsført i Norge. Gitt same nytte og gjennomsnittlig årlig legemiddelkostnad (maksimal- pris) som okrelizumab, er ofatumumab både dyrere og mer effektivt sammenlignet med rituksimab og kladribin.
 • Gitt same nytte og årlig legemiddelkostnad (maksimalpris) som okrelizumab, koster ofatumumab NOK xxxxxxxx per vunnet QALY sammenlignet med rituksimab og kladribin med en prisreduksjon på henholdvis xxxxx og xxxxx.
 • Et pristilbud på NOK xxxxxxxxx (inkl. mva.) per 20 mg ofatumumab gir en merkostnad på NOK xxxxxxxxx per vunnet QALY sammenlignet med rituksimab.
 • Et pristilbud på NOK xxxxxxxxxx (inkl. mva.) per 20 mg ofatumumab gir mer helsegevinst og er samtidig mindre kostbar enn kladribin.

Relapserende remitterende multippel sklerose er en svært alvorlig sykdom som kan gi alvorlig funksjonssvikt og tap av gode leveår.

Prisene er fjernet pga krav til konfidensialitet (xxxxxx).