Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Natalizumab subkutant til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Natalizumab subkutant til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose

Metodevurdering

Natalizumab subkutant til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose: forenklet metodevurdering – helseøkonomisk evaluering

Publisert

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering hvor den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen om legemidler til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) gjennomført av FHI ble oppdatert med data for natalizumab subkutant til behandling av pasienter med RRMS.

Forside Natalizumab.jpg

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering hvor den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen om legemidler til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) gjennomført av FHI ble oppdatert med data for natalizumab subkutant til behandling av pasienter med RRMS.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk hovedbudskap.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hamidi V.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-199-3

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering hvor den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen om legemidler til behandling av relapserende-remitterende mul-tiple sklerose (RRMS) gjennomført av FHI ble oppdatert med data for natalizumab subkutant til behandling av pasienter med RRMS.

Natalizumab subkutant er en ny administrasjonsform av virkestof-fet natalizumab. Resultater fra en fase II-studie viste at effekt (årlig attakkrate og nye MR lesjoner) av natalizumab subkutant er sammenlignbar med natalizumab intravenøst.

Vi vurderte nytte og ressursbruk ved behandling med natalizumab subkutant sammenlignet med rituksimab, det mest kostnads-effektive behandlingsalternativet, og kladribin som også brukes for behandling av høyaktiv RRMS. Våre resultater viste at:

  • En reduksjon på xxxxx i legemiddelkostnader for natalizumab subkutant medører at behandlingen koster NOK xxxxxxxx per vunnet kvalitetsjustert leveår (QALY) sammenlignet med rituksimab, gitt samme nytte som natalizumab intravenøst.
  • Gitt samme nytte som natalizumab intravenøst, er natalizumab subkutant marginalt mer effektivt (0,017 vunne QALY) enn rituksimab. Et pristilbud på NOK xxxxxxxx (inkl. mva.) per 300 mg natalizumab subkutant gir en merkostnad på ca. xxxxxxxx NOK per vunnet QALY sammenlignet med rituksimab.
  • En reduksjon på ca. xxxxx i legemiddelkostnader for natalizumab subkutant fører til at behandlingen koster NOK xxxxxxxx per vunnet QALY sammenlignet med kladribin, gitt samme nytte som natalizumab intravenøst.
  • Gitt samme nytte som natalizumab intravenøst, er natalizumab subkutant mer effektivt (0,238 vunne QALY) enn kladribin. Et pristilbud på NOK xxxxxxxx (inkl. mva.) per 300 mg natalizumab subkutant gir en merkostnad på ca. xxxxxxxx NOK per vunnet QALY sammenlignet med kladribin.

Relapserende remitterende multippel sklerose er en svært alvorlig sykdom som kan gi alvorlig funksjonssvikt og tap av gode leveår.

Priser er ikke oppgitt på grunn av konfidensialitetshensyn (xxxxx).