Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Evaluering av effekt av smitteverntiltak i skoler februar-april 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Evaluering av effekt av smitteverntiltak i skoler februar-april 2021

Rapport

Evaluering av effekt av smitteverntiltak i skoler februar-april 2021

Publisert

Folkehelseinstituttet har sett på effekten av forskjellige smitteverntiltak i skolene i tidsrommet februar - april 2021 i Oslo og kommuner i Viken.

Forside Skolerapport Rødt nivå.jpg

Folkehelseinstituttet har sett på effekten av forskjellige smitteverntiltak i skolene i tidsrommet februar - april 2021 i Oslo og kommuner i Viken.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om rapporten

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Astrup E, Elstrøm P, Greve-Isdahl M, Johansen TB, Rotevatn TA, Surén P.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-198-6

Sammendrag

Norge, og særlig Oslo og Viken, har fra februar 2021 vært inne i den tredje smittebølgen under koronapandemien. I denne bølgen har den engelske virusvarianten, B.1.1.7, dominert. Denne virusvarianten smitter lettere enn tidligere virusvarianter i alle aldersgrupper.

I denne utfordrende smittesituasjonen har kommunene valgt ulike tiltak i skolene. Noen har satt skoler på rødt nivå, mens andre så behov for å innføre hjemmeskole med heldigital undervisning. Ettersom kommunene valgte ulike strategier, har vi nå mulighet til å sammenligne effektene av de ulike tiltakene.

For å evaluere effekten av tiltaket, har FHI benyttet en register-basert overvåkning for å fange opp mulige utbrudd på grunnskoler i Norge. Overvåkningen er basert på Beredskapsregisteret, Beredt C19. I tillegg er det gjort analyser på forekomst av covid-19 på høye tiltaksnivå (rødt nivå eller hjemmeskole) sammenlignet med perioden før tiltaket ble innført. Analysene i rapporten omfatter områdene i Norge med høyest smittenivå: bydelene i Oslo, samt Asker, Bærum, Drammen, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Sarpsborg og Ullensaker i Viken.

Analysene er utført er i perioden der versjon 4 av smittevernveilederne var gjeldende, og før innstramminger på gult og rødt nivå ble introdusert i de nye veilederne (gyldige fra 12.april).

Hovedfunnene er:

  • Det ble påvist statistisk sikker nedgang i antall tilfeller per dag blant barn og unge etter innføring av rødt nivå i skolene. Enkelte kommuner hadde for få tilfeller til å vise en sikker statistisk nedgang.
  • Tiltak i skolene ble innført samtidig som andre tiltak i samfunnet. I alle kommunene sank antall påviste tilfeller per dag for befolkningen som helhet.
  • Der hjemmeskole ble innført i hele kommunen eller i enkelte bydeler, ser det ikke ut til å ha tilleggseffekt på smitteforekomsten utover effekten av rødt nivå.
  • Antall smitteklynger i skolene gikk ned i perioden med rødt nivå. I Oslo skjedde dette samtidig som forekomsten av smitte i samfunnet økte.

Hjemmeskole er et tiltak som har store og veldokumenterte negative konsekvenser. Det er derfor viktig at det brukes kun som et kortvarig tiltak når det er strengt nødvendig for å få oversikt i pågående utbrudd eller i uoversiktlige situasjoner på den enkelte skole. Noen ganger kan det også være driftsmessige hensyn som fører til bruk av hjemmeskole, for eksempel der mange ansatte og elever er i karantene.

Rødt nivå ser ut til å bidra til å begrense smitte blant barn og unge. Sammen med andre kontaktreduserende tiltak i samfunnet bidrar det til reduksjon i totalt antall påviste tilfeller i kommunene. Vi ser ingen tilleggseffekt av innføring av hjemmeskole i våre analyser på smitteforekomst. For å begrense smitte i en kommune med høyt smittenivå vil rødt nivå være et mer forholdsmessig tiltak enn hjemmeskole.

Fremover bør ambisjonen være å bruke trafikklysmodellen på best mulig måte. Hjemmeskole med heldigital undervisning er ikke en del av trafikklysmodellen og bør brukes så lite som mulig.