Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bronkial termoplastikk til behandling av alvorlig astma»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bronkial termoplastikk til behandling av alvorlig astma

Metodevurdering

Bronkial termoplastikk til behandling av alvorlig astma: en hurtig metodevurdering

Publisert

Pasienter som lider av alvorlig behandlingsresistent astma har begrensede behandlingsalternativer. For disse pasientene kan bronkial termoplastikk (BT) være aktuelt. Vi har vurdert dokumentasjonen for BT på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder.

Forside_Bronchial thermoplasty_ENG.jpg

Pasienter som lider av alvorlig behandlingsresistent astma har begrensede behandlingsalternativer. For disse pasientene kan bronkial termoplastikk (BT) være aktuelt. Vi har vurdert dokumentasjonen for BT på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Hovedbudskap på norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hagen G, Smedslund G, Denison E, Kvist BCF, Næss GE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-228-0

Hovedbudskap

Astma er en kronisk inflammatorisk sykdom som påvirker luftveiene. Alvorlig astma er definert som “astma som er ukontrollert til tross for maksimal optimalisert behandling og behandling av medvirkende faktorer, eller som forverres når høydosebehandling reduseres”. Pasienter som lider av alvorlig behandlingsresistent astma har begrensede behandlingsalternativer. For disse pasientene kan bronkial termoplastikk (BT) være aktuelt. Under BT brukes temperaturstyrt radiofrekvensenergi for å redusere mengden glatt muskulatur i luftveiene.

Den samlede dokumentasjonen for BT viser foreløpig ingen klar helsegevinst på de viktigste kliniske utfallene. Denne hurtige metodevurderingen viser at:

  • Effekten av BT på dødelighet er usikker
  • Det var økt risiko for sykehusinnleggelse i BT-gruppen i behandlingsperioden (første 12 uker)
  • Det var liten eller ingen forskjell i antall sykehusinnleggelser etter 12 måneder,

Det foreligger ikke kliniske effektdata som viser en klar forskjell mellom BT og kontroll målt på antall forverringer, sykehusinnleggelser eller besøk hos fastlege eller legevakt. Ettersom de sentrale driverne for den innsendte helseøkonomiske modellen således ble funnet å være utilstrekkelig dokumentert vurderte vi ikke den innsendte modellen videre. Alvorlighetsgrad er ikke beregnet ettersom ikke kostnadseffektivitet er dokumentert gjennom en kostnad-per-QALY-analyse. Det anslås at 1258 norske pasienter med alvorlig astma kvalifiserer for bronkial termoplastikk hvert år. Ifølge produsent vil budsjettpåvirkningen ved behandling av 1258 pasienter med BT være rundt 100 millioner kroner det første året.