Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsrapport for Giftinformasjonen 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Årsrapport for Giftinformasjonen 2020

Rapport

Årsrapport for Giftinformasjonen 2020

Publisert

Giftinformasjonen hadde i 2020 flere henvendelser enn noe tidligere år. Statistikken viser primært en generell økning i de fleste kategorier av henvendelser, og det var få vesentlige endringer fra tid

Årsrapport_giftinformasjonen-forside.PNG

Giftinformasjonen hadde i 2020 flere henvendelser enn noe tidligere år. Statistikken viser primært en generell økning i de fleste kategorier av henvendelser, og det var få vesentlige endringer fra tid


Om rapporten

 • Utgitt: 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Avdelingens medarbeidere .

Sammendrag

Giftinformasjonen hadde i 2020 flere henvendelser enn noe tidligere år. Statistikken viser primært en generell økning i de fleste kategorier av henvendelser, og det var få vesentlige endringer fra tidligere år selv om samfunnet i stor grad ble endret grunnet korona- pandemien.  De endringene vi så var i hovedsak videreføring av trender vi har sett over flere år, men det var også noen endringer vi setter i sammenheng med endringer dette året.

Trekk fra henvendelsesstatistikken 2020

 • Giftinformasjonen mottok 47437 henvendelser i 2020, som er det høyeste antall noensinne og en økning på 10,3% fra 2019. Vi mottok flest henvendelser i sommerhalvåret. 30,7% av henvendelsene kom fra helsetjenesten, de øvrige fra allmennhet, skoler, barnehager med mer. Over 90% av henvendelsene omhandler akutte eksponeringer.
 • Nesten 16 000 henvendelser var om legemidler, mens over 19 000 var om produkter og kjemikalier. De øvrige henvendelsene dreide seg om blant annet narkotika, dyr, insekter, planter og sopp.
 • De fleste henvendelser gjelder uhell. I underkant av 8 000 henvendelser har selvpåført eksponering eller misbruk som årsak. Dette antallet har økt.
 • Giftinformasjonen får mange henvendelser der eksponeringen er ufarlig, og situasjonen kan håndteres hjemme. I 4 446 av henvendelsene ble det vurdert at det var etablert eller risiko for alvorlig forgiftning, mens i 5 929 moderat. Disse tallene har økt.
 • Vi har sett en sterk økning av henvendelser om avløpsåpnere. Dette er produkter som er sterkt etsende med stort forgiftningspotensiale. Det er også en økning av henvendelser om desinfeksjonsmidler.
 • Vi får mange henvendelser om selvforskyldte eksponeringer hos ungdom, også i aldersgruppen 10-14 år.
 • Paracetamol er fortsatt det legemidlet Giftinformasjonen oftest får henvendelser om, etterfulgt av kvetiapin.
 • Liljekonvall, fototoksiske planter og revebjelle var plantene som hyppigst ble vurdert til å kunne gi moderat eller alvorlig forgiftning. De fleste uhellsinntak med planter hos barn er vurdert som lite farlige og fører til milde symptomer.
 • Giftinformasjonen har fått økt antall henvendelser om misbruk av stoffer med ruspotensiale. Økningen skyldes i stor grad benzodiazepiner og ecstasy/MDMA. I Giftinformasjonens statistikk er det ikke en økning i henvendelser om potente opioider, slik det er sett iblant annet USA.