Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder

Metodevurdering

Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder: forenklet metodevurdering

Publisert

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om akromionreseksjon som behandling for impingementsyndrom.

Forside Akromionreseksjon.jpg

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om akromionreseksjon som behandling for impingementsyndrom.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Elvsaas IKØ, Flatby AV, Hamidi V, Espeland AL.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-193-1

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om akromionreseksjon som behandling for impingementsyndrom. Metoden innebærer kirurgisk fjerning av noen millimeter med bein under akromion samt irritert og/eller betent vev for å lage plass til senene over skulderleddet. Effekten av metoden er omdiskutert, og det er betydelig variasjon i bruken av behandlingsmetoden i Norge. Vi inkluderte fire randomiserte studier for vurdering av klinisk effekt og sikkerhet. I tillegg utførte vi en kostnadsanalyse og en forenklet budsjettkonsekvensanalyse. Vi fant at:

  • Det var ingen klinisk relevant forskjell mellom akromionreseksjon og konservativ behandling for smerte, funksjon og helserelatert livskvalitet ved ett års oppfølging. Vi har middels til lav tillit til resultatet.
  • Det var ingen forskjell i effekt mellom akromionreseksjon og placebo-kirurgi for smerte, funksjon og helserelatert livskvalitet ved ett års oppfølging. Vi har høy til middels tillit til resultatet.
  • Komplikasjoner var sjeldne og likt fordelt mellom gruppene. Det ble ikke registrert alvorlige komplikasjoner.
  • Akromionreseksjon er det mest kostbare behandlingsalternativet på rundt 37 300 kroner. Konservativ behandlingsalternativer med fysioterapi alene og injeksjon koster henholdsvis omtrent 13 600 og 13 200 kroner.

Det er et betydelig potensiale for å redusere kostnader for behandling av pasienter med ukompliserte impingementsyndrom. Potensielle kostnadsbesparelser per helseregion er avhengig av reduksjon i antall inngrep og er estimert til: Helse Nord RHF mellom 4,8 og 8,5 mill., Helse Midt-Norge RHF mellom 8,8 og 15,1 mill., Helse Vest RHF mellom 10,5 og 18,7 mill. og Helse Sør-Øst RHF mellom 0 og 9,6 mill. kroner. På nasjonalt nivå er mulig besparelse anslått til mellom 24,1 og 51,9 mill. kroner.

16.04.2021: Rapporten ble tatt ned 16. april i påvente av nye beregninger.

Ny versjon publisert 21.4.2021.

Rapporten ble tatt ned 16. april i påvente av nye beregninger.