Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Traneksamsyre reduserer menstruasjonsblødninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Traneksamsyre reduserer menstruasjonsblødninger

Forskningsomtale

Traneksamsyre reduserer menstruasjonsblødninger. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Traneksamsyre reduserer trolig menstruasjonsblødninger, øker livskvalitet og ser ikke ut til å gi flere uønskede hendelser sammenlignet med placebo. Det viser en Cochrane-oversikt.

Kvinne med magesmerter

Traneksamsyre reduserer trolig menstruasjonsblødninger, øker livskvalitet og ser ikke ut til å gi flere uønskede hendelser sammenlignet med placebo. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø TK, Dahm KT.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av traneksamsyre hos kvinner som har kraftige menstruasjonsblødninger sammenlignet med ingen behandling (placebo)?

Resultatene viser at traneksamsyre:

 • Reduserer trolig menstruasjonsblødninger
 • Ingen forskjell i uønskede hendelser
 • Trolig bedre livskvalitet
Resultattabell 1.

Hva skjer?

Placebo

MED traneksamsyre

Tillit til resultatet1

Menstruasjonsblødninger selvrapportert

Traneksamsyre fører trolig til at mange flere får en betydelig reduksjon i blodtap sammenlignet med placebo

109

per 1000 kvinner

363

per 1000 kvinner (fra 200 til 662)*

 

⊕⊕⊕◯

Middels

 

Uønskete hendelser

Traneksamsyre har muligens liten eller ingen innvirkning på antallet som opplever uønskede hendelser sammenlignet med placebo

836

per 1000 kvinner

878

per 1000 kvinner (fra 777 til 986)*

 

⊕⊕◯◯

Liten

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

 

Resultattabell 2. Om livskvalitet

Hva skjer?

Placebo

MED traneksamsyre

Tillit til resultatet1

Livskvalitet målt som begrensninger i sosiale- og fritidsaktiviteter

Traneksamsyre gir trolig en liten forbedring i livskvalitet sammenlignet med de som får placebo. Dette var målt på en pasienttilfredshetskala fra 0 til 10

Gjennomsnittlig 0,4 til 0,44

0,52 bedre

 (fra 0,31 til 0,74  poeng bedre)*

⊕⊕⊕◯

 

Middels

Livskvalitet målt som begrensninger i fysisk aktivitet

Traneksamsyre gir trolig en liten forbedring i livskvalitet sammenlignet med de som får placebo. Dette var målt på en pasienttilfredshetskala fra 0 til 10

Gjennomsnittlig 0,3 til 0,4

0,55 bedre

 (fra 0,34 til 0,77 bedre)*

⊕⊕⊕◯

 

Middels

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. Målt med menorrhagia impact questionnaire som er en firepoengsskala der en forskjell på mer enn 0,5 forbedring anses som klinisk viktig.

 

Bakgrunn

Kraftige menstruasjonsblødninger kalles menoragi. Blodtapet kan medføre slapphet, jern- og blodmangel. Noen opplever også at det påvirker livskvaliteten, både sosialt og i arbeidslivet. Ofte er det ingen spesiell årsak til kraftig menstruasjonsblødninger. Likevel kan det være grunn til å sjekke seg fordi det kan være at blødningene skyldes medisinske tilstander. Eksempler på tilstander som kan gi kraftig menstruasjonsblødninger er muskelknuter i livmor, polycystisk ovariesyndrom, spontanabort, hormonforstyrrelser, livmorbetennelse eller bekkeninfeksjon. Det finnes flere behandlingsalternativer ved store menstruasjonsblødninger som legemidler, hormonbehandling og kirurgiske inngrep. Traneksamsyre er et legemiddel som brukes for å hindre eller redusere blødninger. Hos helsenorge.no finnes informasjon om menoragi og behandlingsalternativer.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i november 2017, og fant 13 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 1 312 kvinner. Studiene var utført ved flere behandlingssenter på tvers av landegrenser i Sverige, England, Irland, Iran, Tyrkia, India, Kina, Thailand og USA. Tilliten er gradert ned til middels der studiene ikke var godt nok gjennomført og ytterligere ned til liten der det var få studier.

Tabell 1. Spørsmålstabell

PICO

Hva lette de etter?

Hva fant de?

Populasjon

 

Kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger (menoragi)

Kvinnene var mellom 15 og 50 år. En av studiene hadde tilleggskrav om BMI på mellom 19 og 29. Noen av studiene hadde ulike inklusjonskriterier for hemoglobinnivå fra åtte til 10,5. Noen av studiene ekskluderte kvinner med muskelknuter (over tre cm) i livmor eller kvinner som hadde patologiske funn i livmor eller kvinner som tok bestemte typer medikamenter eller hadde bestemte kroniske sykdommer (eksempelvis diabetes og hjertesykdommer).

Tiltak og sammenligning

 

Traneksamsyre sammenlignet med ingen behandling (placebo) eller annen behandling

Det var fire studier som sammenlignet traneksamsyre med placebo. De fant ingen studier om kirurgiske inngrep. I de andre studiene ble traneksamsyre sammenlignet med urter, hormonbehandling eller smertestillende medikamenter og de resultatene er ikke presentert her.

Utfall

 

Menstruasjonsblødninger

Livskvalitet

Uønskede hendelser

De aller fleste studiene målte selvrapportert blodtap og enkelte også objektive målinger av blodtap. Livskvalitet ble målt med ulike selvrapporterte måleverktøy. Uønskede hendelser ble målt som blant annet; blodpropp, smerte, vektøkning, psykiske problemer, humørsvingninger, kvalme og diare.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte (Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp