Hopp til innhold

Notat

SARS-CoV-2, MERS-CoV og SARS-CoV og risiko for luftbåren smitte – en hurtigoversikt

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

NOTAT Forside luftsmitte.jpg

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.


Hovedbudskap

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Tre oversikter og 14 primærstudier ble identifisert fra litteratursøket og gjennom manuelle søk i referanselister.

De inkluderte studiene viser at smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt, men at varsomhet må utvises ved bruk av enkelte aerosolgenererende prosedyrer på sykehus. Én studie målte virusholdige partikler i luften i pasientrom med innlagte MERS-CoV pasienter, mens en annen studie ikke fant virusholdige partikler i luftprøver tatt ti cm fra haken til en pasient med pågående SARS-CoV-2 infeksjon. Begge studiene som har gjennomført luftprøver er beheftet med metodologisk usikkerhet.

Nedlastbar som PDF. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 23. mars 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Brurberg KG.
  • ISBN elektronisk: 978 82 8406 070 5