Hopp til innhold

Notat

Sammendrag av EUnetHTA-rapport om regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom (STS)

Målet med EUnetHTA-rapporten var å vurdere om bruk av regional non-invasiv ekstern varmebehandling i tillegg til kjemoterapi og/eller radioterapi er mer effektivt og/eller tryggere enn kjemoterapi og/eller radioterapi alene for kreftpasienter med STS. Sammendraget av rapporten som blir presentert her omhandler i hovedsak data for effekt og sikkerhet.

Forside hypertermi.jpg

Målet med EUnetHTA-rapporten var å vurdere om bruk av regional non-invasiv ekstern varmebehandling i tillegg til kjemoterapi og/eller radioterapi er mer effektivt og/eller tryggere enn kjemoterapi og/eller radioterapi alene for kreftpasienter med STS. Sammendraget av rapporten som blir presentert her omhandler i hovedsak data for effekt og sikkerhet.


Hovedbudskap

Dette sammendraget er basert på EUnetHTA-rapporten «REGIONAL HYPERTHERMIA FOR HIGH-RISK SOFT TISSUE SARCOMA TREATMENT» - Project ID: OTCA18 (Version 1.4, 28 October 2019) - som har vurdert effekten av regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom (STS). Målet med EUnetHTA-rapporten var å vurdere om bruk av regional non-invasiv ekstern varmebehandling i tillegg til kjemoterapi og/eller radioterapi er mer effektivt og/eller tryggere enn kjemoterapi og/eller radioterapi alene for kreftpasienter med STS. Sammendraget av rapporten som blir presentert her omhandler i hovedsak data for effekt og sikkerhet.

På grunn av usikkerheten i data, slik det fremkommer av EUnetHTAs rapport, ble det vurdert av Folkehelseinstituttet at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en helseøkonomisk evaluering i norsk kontekst på det nåværende tidspunkt. Sist i dokumentet er det presentert en tabell med sammendrag av funnene.

Sammendraget av rapporten ble redigert og oversatt til norsk av Maria Bjerk. Det kan lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: vd Velde S, J Bidonde, Myhre SL.