Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, er kostnadseffektive ved at de reduserer gjentatte lovbrudd og øker ofrenes tilfredshet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, er kostnadseffektive ved at de reduserer gjentatte lovbrudd og øker ofrenes tilfredshet

Forskningsomtale

Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, er kostnadseffektive ved at de reduserer gjentatte lovbrudd og øker ofrenes tilfredshet - Omtale av Campbell-oversikt

Publisert

Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt (RJC), har en moderat, men svært kostnadseffektiv innvirkning ved at de reduserer gjentatte lovbrudd. Ofre som har deltatt på slike møter med lovbryteren, ansikt til ansikt, er konsekvent mer tilfredse med saksbehandlingen enn ofre som kun har gjennomgått standard rettsprosesser, vanligvis via domstolene.

Forside Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, er kostnadseffektive ved at de reduserer gjentatte lovbrudd og øker ofrenes tilfredshet.jpg

Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt (RJC), har en moderat, men svært kostnadseffektiv innvirkning ved at de reduserer gjentatte lovbrudd. Ofre som har deltatt på slike møter med lovbryteren, ansikt til ansikt, er konsekvent mer tilfredse med saksbehandlingen enn ofre som kun har gjennomgått standard rettsprosesser, vanligvis via domstolene.


Kan også lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Campbell Collaboration
  • Forfattere: Strang H, Sherman LW, Mayo-Wilson E, Woods D, Ariel B.
Fakta

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt, frivillig, ikke-kommersielt forskningsnettverk som publiserer systematiske oversikter. Vi oppsummerer funn fra, og evaluerer kvaliteten på studier som belyser spørsmålet om effekt av programmer innen sosial- og velferdsfeltet. Målsetningen vår er å hjelpe mennesker til å ta bedre valg og beslutningstakere til å ta bedre politiske beslutninger.

Hovedbudskap

Hva handler denne oversikten om?

Restituerende rettspraksis («Restorative Justicemetoder») har som mål å bøte på de skadene en kriminell handling har påført offeret, fremfor å straffe lovbryteren. Denne oversikten omhandler møter der lovbryteren møter offeret ansikt til ansikt for å snakke om lovbruddet og hvilke konsekvenser det har fått for offeret.

Under møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, beskriver deltakerne at de får ny innsikt i lovbruddet. Offeret beskriver de skadene lovbruddet har påført ham/henne, og begge parter – også lovbryteren – snakker om hva som kan gjøres for å bøte på skaden.

Denne oversikten sammenligner effekten av møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, med vanlig rettspraksis når det gjelder: (a) gjentatte lovbrudd i løpet av en periode på to år etter at saken er avsluttet, og (b) mål på tilfredshet hos offeret.

Hva er formålet med denne oversikten?

Denne systematiske Campbell-oversikten undersøker effekten av møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, på gjentatte lovbrudd og på offerets tilfredshet. Den systematiske oversikten inkluderer ti studier.

Hvilke studier er inkludert?

Alle de inkluderte studiene har følgende egenskaper: (1) randomisert design for å teste effekten av møter mellom offer og lovbryter, ansikt til ansikt, sammenlignet med standard rettspraksis; (2) en rapport over et møte ansikt til ansikt mellom minst ett offer for et lovbrudd og minst én av de involverte lovbryterne; (3) innsamling av data om hyppigheten av domfellelser eller gjentatte arrestasjoner to år etter at saken er avsluttet, på en måte som gjør det mulig å beregne effekten av begge metodene; og (4) publisert på engelsk etter 1994.

Ti kvalifiserte studier ble identifisert fra Storbritannia (7), Australia (2) og USA (1). I ulike eksperimenter ble saker randomisert til møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt. Noen av møtene foregikk som en del av en idømt ungdomsstraff, noen foregikk etter domfellelse før straffeutmåling, og andre foregikk etter at lovbryteren var blitt fengslet eller løslatt på prøve. De kvalifiserte studiene inkluderte voldskriminalitet og vinningsforbrytelser, og gjaldt både ungdomsforbrytere og voksne forbrytere.

Hvor effektive er møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt?

Gjennomsnittsresultatet av de ti studiene tydet på at møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, førte til betydelig færre gjentatte lovbrudd blant lovbrytere som deltok i slike møter, enn blant lovbrytere som ble straffeforfulgt på vanlig måte. Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, har større effekt ved voldskriminalitet enn ved vinningsforbrytelser.

Ofre som deltok på møter mellom offer og lovbryter, ansikt til ansikt, ga uttrykk for høyere tilfredshet med saksbehandlingen enn ofre som fikk saken behandlet via det tradisjonelle rettsapparatet, hadde høyere sannsynlighet for å få en unnskyldning fra lovbryteren og oppfatte unnskyldningen som oppriktig, hadde lavere sannsynlighet for å ønske hevn, og hadde færre symptomer på posttraumatisk stress.

Hvilken betydning har denne oversikten for politikere og beslutningstakere?

Sammenlignet med vanlig kriminalrettspraksis, som vanligvis foregår via domstolene, gir møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, redusert hyppighet av gjentatte lovbrudd blant lovbrytere som er villige til å delta i slike programmer og som har ofre som er villige til å stille opp på slike møter.

Møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, har sterkest effekt på hyppigheten av gjentatte lovbrudd når disse programmene kommer i tillegg til vanlig rettspraksis. Bruken av møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, ser ut til å være svært kostnadseffektiv: Data fra sju eksperimenter i Storbritannia tyder på at verdien av fordelene med avvergede lovbrudd er åtte ganger høyere enn kostnadene ved å gjennomføre programmet.

Hvilken forskningsmessig betydning har denne oversikten?

Rekruttering til og opprettholdelse av møter mellom ofre og lovbrytere, ansikt til ansikt, krever kunnskap og ferdigheter, og man må fokusere mer på hvordan man kan øke anvendelsen.

Hvor oppdatert er denne oversikten?

Søket ble fullført i 2012. Denne systematiske Campbell-oversikten ble publisert fredag 1. november 2013.

Oversettelse av dette sammendraget fra engelsk ble gjort mulig med støtte fra American Institutes for Research.

  1. Strang H, Sherman LW, Mayo-Wilson E, Woods D, Ariel B. Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face‐to‐Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review. (2013) [Systematisk oversikt fra Campbell]. Campbell Collaboration. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2013.12