Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Sammendrag og vurdering uke 42

 • Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen. Smittespredning har økt siden slutten av august (717–1 058 tilfeller ukentlig i ukene 38–41). Siste uke ble det meldt 925 tilfeller.

 • Det er store geografiske variasjoner. Oslo har flest tilfeller i forhold til folketallet, men det var en nedgang i meldte tilfeller fra Oslo sist uke (357 i uke 41 og 300 i uke 42). Tilfellene siste uke kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner, og et mindretall som ble smittet i utlandet – majoriteten smittet i Polen.

 • Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp, og den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp. Overvåkningsdata viser fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall. Det var 19 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, fem nye innleggelser i intensivavdeling og ingen dødsfall i uke 42. Det har vært en svakt stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus siden sommeren. Fem nye innleggelser i intensivavdeling er det høyeste antallet i en uke siden uke 17 (11). Det er foreløpig for tidlig å si om det er en økende trend.

 • Matematisk modellering indikerer en lav og relativ stabil smittespredning i sommer og en svakt økende smittespredning fra september med et reproduksjonstall for denne perioden på 1,1 (95% CI 0,95–1,14). Modellen estimerer at gjennom hele pandemien har bare hvert 5–7 tilfelle blitt diagnostisert og meldt til MSIS. I den siste måneden har hvert 2–3 tilfelle blitt oppdaget.

 • Identifiserte tilfeller må følges opp lokalt med sporing og testing av nærkontakter, gjennomføring av karantene etter gjeldene regler og isolering av de syke. Smittesporing og testing rundt enkelttilfeller og håndtering av utbrudd har fortsatt høy prioritet for å stanse utbrudd og forhindre videre smitte i etterkant av utbruddene. Ved økt smitte er det viktig at tiltak er målrettet mot der smitten skjer og der risiko for smittespredning er størst, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene.

Noen hovedpunkter fra uke 42

 • I uke 42 ble det meldt 925 tilfeller, en nedgang fra 1 058 tilfeller i uke 41 (36,9 per 100 000 innbyggere for uke 41 og 42 samlet).

 • I uke 42 ble 87 820 personer testet, en økning på 2 % fra uka før. Etter en økning i andel positive fra uke 36 til uke 41, gikk andelen positive blant de testede ned fra 1,12 % (uke 41) til 1,05 % (uke 42).

 • Median alder siden første tilfelle ble rapportert var 38 år og i uke 42 var den 32 år. Antall meldte tilfeller gikk ned med 13 % i aldersgruppen 20–39 år (481 i uke 42 mot 553 i uke 41).

 • Det var en økning i antall meldte tilfeller fra tre fylker (Nordland, Trøndelag og Innlandet), mens de gjenværende åtte fylker meldte om færre tilfeller enn uka før. Flest tilfeller ble meldt fra Oslo (300 tilfeller i uke 40 mot 357 tilfeller i uke 41, 95 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 41 og 42 samlet). Totalt 225 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 42, og av de 131 som meldte tilfeller var det 100 som meldte færre enn fem tilfeller.

 • Informasjon om smitteland mangler for 48 % (953) av tilfellene meldt i uke 41–42. Andelen smittet i utlandet har økt fra 19 % i uke 41 til 23 % i uke 42. Alle de 210 som var registrert smittet i utlandet i uke 41–42, kom alle fra land som utløser karantene ved innreise til Norge. Mest vanlig smitteland siste to uker var Polen (106), Russland (33) og Storbritannia (7).

 • Smittesituasjonen er foreløpig avklart for 764 av 820 som er kjent smittet i Norge i uke 41–42; 74 % hadde hatt kontakt med et kjent tilfelle. Mest vanlig antatt smittested privat husstand (274; 35 %), jobb/universitet (133; 17 %), arrangement privat (108; 14 %) og serveringssted/bar/utested (71; 9 %). For 122 tilfeller (15 %) var antatt smittested ukjent.

 • Antall konsultasjoner for covid-19 og andre luftveisagens hos lege og legevakt har de siste ukene vært stabil.

 • I uke 42 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen i Oslo, Bergen og Trondheim. I tillegg har Folkehelseinstituttet fulgt opp 15 utbrudd og hendelser som håndteres av kommune- og spesialisthelsetjenesten med bistand fra Folkehelseinstituttet ved behov. Disse var knyttet til privat husstander og kollektiver, arbeidssted, private arrangementer, serveringssteder, skoler, og sykehus.

 • Dybdegående genetiske analyser av koronavirus som sirkulerer i Norge viser at virus fra enkelte utbrudd har endringer i viktige posisjoner i overflateproteinet som kalles for “spike”. Så langt er det virus fra turistbussen og fra utbruddet i Trondheim som har endringer som det er viktig å se nærmere på. Det viser seg at lignende virus til utbruddsviruset i Trondheim også forekommer i utbruddet i Hyllestad.

 • Globalt er det rapportert over 40 millioner tilfeller og 1 114 873 dødsfall, hvorav 2 521 788 av tilfellene og 37 076 av dødsfallene er rapportert i uke 42. Flest tilfeller er rapportert fra Europa, mens Oseania er det kontinentet som har størst økning i antallet tilfeller sammenlignet med uken før, der 70 % av tilfellene er fra Fransk Polynesia. Flere land i Europa har nå innført portforbud.

 •  

Endringer i ukerapportene:

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.

Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet