Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

Rapport

Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner i Norge.

graf-korona.PNG

Her finner du ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020/2021/2022/2023
 • Av: Folkehelseinstituttet

Siste ukerapport for sesongen 2022/2023 publiseres 25. mai 2023.

Status for pandemien nasjonalt

Figurene under viser tall for nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak, nye covid-19 pasienter innlagt i intensivavdeling og nye covid-19 assosierte dødsfall. Figuren vil bli oppdatert hver torsdag samtidig med publisering av ukerapporten.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Sammendrag uke 20

 • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er relativt stabil. Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er stabilt lavt og normalt for årstiden. Funnene i rapporten kan være noe påvirket av fridagene i uke 20.
 • Det har vært lite sykdom som følge av covid-19 i befolkningen de siste ukene. Det er stabil trend eller svak nedgang i de fleste overvåkingssystemene. Overvåkingen av virus i avløpsvann har siden uke 14 vist en synkende trend, med noen fluktuasjoner. Foreløpige tall for innleggelser med covid-19 som hovedårsak viser en nedgang til 64 i uke 20 etter 99 i uken før. Antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 har også gått svakt ned de siste ukene. Antall intensivinnleggelser med covid-19 er stabilt lavt (én innleggelse i uke 20 og 5 i uke 19), og det samme gjelder covid-19-assosierte dødsfall (15 dødsfall i uke 20 og 16 i uke 19). Tallene ventes noe oppjustert. Også andel legebesøk for bekreftet covid-19 og antall og andel positive prøver for SARS-CoV-2 er lavt for øyeblikket. Rekombinante varianter av XBB utgjør over 94 % av SARS-CoV-2 prøvene og blant disse er det ennå XBB.1.5 varianten som dominerer, men med raskt økende andel av XBB.1.9.
 • Denne vinterens influensaepidemi er nå over og har vært under utbruddsterskelen siden uke 15. Det påvises ennå noe influensa B. Antall nye registrerte innleggelser gikk ned fra 41 i uke 19 til 28 i uke 20. Det er ikke rapportert om nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling i uke 20. Ordinær overvåkingssesong for influensa løper fra uke 40 til uke 20 påfølgende år, og ukerapportering og deler av overvåkingen nedjusteres utenfor denne perioden. Denne ukes rapport markerer derfor slutten av sesongen, men overvåkingen fortsetter imidlertid ukentlig året igjennom.
 • Når det gjelder andre årsaker til luftveisinfeksjoner, har det vært en bratt økning i andel påviste rhinovirus de siste ukene (18,9 % i uke 20). Dette er normalt for årstiden. Det sees også en svakere økning i andel påviste parainfluensavirus (7,8 % i uke 20).
 • Dødeligheten i befolkningen nå er innenfor beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjon har vært stabile de siste ukene.
 • Vaksinasjon mot influensa: Influensautbruddet er nå over for denne sesongen, og vaksinasjon er dermed lite aktuelt. Dersom man skal reise til et land eller område med utbredt influensasirkulasjon, bør man likevel vurdere influensavaksine for personer i risikogruppene. Per 21. mai er 64 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 36 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 7,9 %.
 • Vaksinasjon mot covid-19: Aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere er anbefalt en ny oppfriskningsdose dersom det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Per 21. mai 2023 er 75 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 61 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose. 26 % i aldersgruppen 75 år og eldre er vaksinert med 5. dose.
 • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke mot sommeren.
 • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
 • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig.

1. 2023

2. Alle ukerapporter 2022

3. Alle ukerapporter 2021

4. Andre halvår 2020

5. Første halvår 2020

03.05.2023: Ukerapport for uke 16 2023 korrigert 3.mai 2023. Avsnittet "Vaksineeffekt" på side 50 er korrigert med ny dato for data om covid-19-relatert sykehusinnleggelse. Korrigert "fra-dato" er 01. juli 2022.

23.03.2023: Oppdatert de to figurene.

27.01.2023: Kl 09:15: Lagt inn korrigert versjon av ukerapport. Under sammendraget om covid-19: Endret fra "Sist uke var det en klar nedgang også i antall covid-19-assosierte dødsfall (53 i uke 3, mot 104 i uke 2) etter at antallet har vært nokså stabilt gjennom flere uker." til "Sist uke var det en klar nedgang også i antall covid-19-assosierte dødsfall (47 dødsfall uke 3, mot 68 i uke 2) etter at antallet har vært nokså stabilt gjennom flere uker."

26.01.2023: Lagt inn graf som viser nye innleggelser med luftveisinfeksjon i sykehus.

26.01.2023: Kl. 13:30: Lagt ut korrigert versjon av ukerapport for uke 3. Under punktet "Dødelighet" ble setningen "Beregninger gjort av FHI viser at det fortsatt er en overdødelighet i befolkningen (sammenliknet med årene 2015-19)" endret til "Beregninger gjort av FHI viser at det fortsatt er en overdødelighet i befolkningen (sammenliknet med årene 2010-19)."

04.01.2023: Endret tidspunkt for publisering av ukesrapport til kl. 13.

20.10.2022: Endret overskrift og beskrivelse av ukerapportene - fra 27. oktober blir ukerapporten for covid-19 flyttet til annenhver torsdag, og slått sammen med til rapport om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

15.06.2022: Presisert hvor det finnes tall som erstatning på informasjon som ikke lenger ligger i ukesrapportene.

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.