Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020/2021
 • Av: Folkehelseinstituttet

Sammendrag og vurdering

 • Antall nye pasienter innlagt i sykehus har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig rapportert om 59 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 41, etter 56 i uke 40 og 60 i uke 39. Tallene for siste uke kan bli oppjustert. Antallet ukentlig nye pasienter innlagt blant personer <30 år har vært 5 eller færre de siste fire ukene. Trenden i øvrige aldersgrupper har vært relativt stabil siste fire uker. Det er foreløpig rapportert om 9 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 41, etter 12 i uke 40.
 • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 54 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 41. Av disse 54 var 24 (44 %) uvaksinert og 30 (56 %) fullvaksinert. Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har som forventet økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabil de siste ukene.
 • Det er foreløpig meldt om 6 covid-19 assosierte dødsfall i uke 41, etter 8 i uke 40.
 • Nedgangen i antall meldte tilfeller fortsetter på sjette uka etter toppen i uke 35, men har flatet ut de siste to ukene. Det er foreløpig meldt 2 800 tilfeller av covid-19 i uke 41, 7 %nedgang siden uke 40 (3 008). Dette utgjør nå 108 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 40 og 41 samlet. Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten, og ikke alle med positiv selvtest følger anbefalingen om å ta en PCR-test for bekreftelse og blir dermed ikke registrert. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 41 var ca fem ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år og eldre. Data er ikke korrigert for andre faktorer, som for eksempel alder, fylke eller fødeland.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært usikker med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. september på 0,9 (95 % CI 0,6–1,2). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,8–1,2). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.
 • Per 17. oktober er 78 % av hele befolkningen, 91 % av alle 16 år og eldre, 91 % av alle personer 18 år og eldre og 95 % av alle 45 år og eldre vaksinert med minst én dose. Tilsvarende tall for 2.dose er 69 % (alle), 84 % (16 år og eldre), 86 % (18 år og eldre) og 92 %(45 år og eldre). Per 17. oktober var totalt 90 % av 16-17 åringer og 70 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose. Totalt 3 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med boosterdose.
 • Den høye vaksinasjonsdekningen begrenser epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall innleggelser er fortsatt på et lavt nivå, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet i løpet av høsten. Det er nødvendig å følge antallet nye innleggelser for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i tiden framover.
 • Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Det kaldere været og mulig svekkelse av immunitet over tid kan gi viruset bedre forhold for smittespredning. Dette kan motvirkes gjennom stadig mer utbredt immunitet etter vaksinasjon i befolkningen, gode hygienevaner, selvisolering av syke samt eventuelt mindre kontakt mellom folk. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisinfeksjoner.

Noen flere hovedpunkter fra uke 41

 • Personer født utenfor Norge har vært overrepresentert blant nye pasienter innlagt i sykehus gjennom hele pandemien. I uke 41 var 30 % av nye pasienter innlagt i sykehus født utenfor Norge. Det var en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus blant personer født utenfor Norge fra 22 i uke 40 til 15 i uke 41, mens antall nye pasienter innlagt i sykehus blant personer født i Norge økte fra 27 i uke 40 til 35 i uke 41. De siste fire ukene var 81 % av nye pasienter innlagt i sykehus med fødeland utenfor Norge uvaksinert.
 • Det var en nedgang i antall meldte tilfeller i de fleste aldersgruppene sist uke utenom aldersgruppene 0-5 år og 60-79 år. Den største nedgangen i antall meldte tilfeller var fortsatt i aldersgruppen 13-19 år (-27 %). Endringer i testregime for skoleungdom flere steder kan påvirke disse tallene. Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 41 ble observert i aldersgruppene 6-12 år (114 per 100 000) og 13-19 år (72 per 100 000).
 • Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 40 og 41 samlet (225 per 100 000) etterfulgt av Troms og Finnmark (176). Nedgangen i meldte tilfeller fortsetter i Oslo, det var en oppgang i meldte tilfeller i Troms og Finnmark, Nordland og Vestland mens det i de fleste fylker er en relativt stabil situasjon.
 • Totalt er det registrert 689 smitteklynger på 1.-7. trinn i skolen og 504 smitteklynger på 8.-10. trinn i perioden fra uke 33 til 41. Dette er henholdsvis 41 flere og 9 flere klynger enn det som er blitt registrert frem til forrige uke. Størstedelen av klyngene er registrert på skoler i Oslo og Viken. Det ses generelt en nedgang i antall nye smitteklynger og i ukentlig insidens både på 1.-7. og 8.-10. klassetrinn i Oslo og Viken etter uke 35.
 • Generelt sees forekomst av mange deltaundergupper med endringer i antigenbindende seter siste tiden, men ingen ser ut til å ha et smittefortrinn.
 • Forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen er økende og på det høyeste siden Symptometer begynte målingene sine i uke 45 i 2020. Konsultasjoner hos lege for akutt luftveisinfeksjon har også økt de siste ukene.

2021

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.