Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet

Sammendrag og vurdering

 • I uke 17 fortsatte nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 2 766 tilfeller med prøvedato i uke 17, en nedgang på 14 % siden uke 16, og 58 % siden uke 11. Antall personer testet (123 329) har vært relativt stabilt siste tre ukene. Andel positive blant de testede fortsetter å gå ned og var 2,2 % i uke 17, en nedgang fra 2,7 % i uke 16.
 • Sist uke var det en nedgang i meldte tilfeller fra Agder (34 %), Oslo (14 %), Rogaland (54 %) og Viken (20 %) og Troms og Finnmark. Til sammen utgjør Oslo og Viken majoriteten av de meldte tilfellene (55 %) i landet, men en gradvis lavere andel (tilsvarende andel i uke 14 var 72 %). Situasjonen var stabil i Vestland, og antall meldte tilfeller gikk opp i Innlandet, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (237 i uke 16 og 17 samlet), etterfulgt av Agder (159) og Viken (141). Troms og Finnmark (12) , Nordland (13) og Trøndelag (16) har stabilt lav forekomst.
 • Det er foreløpig rapportert om 66 nye innleggelser i sykehus i uke 17, 50 % nedgang fra 133 i uke 16. Nedgang i nye innleggelser fortsetter i Oslo (18 i uke 17, etter 40 i uke 16 og 49 i uke 15) og i Viken (20 i uke 17, etter 39 i uke 16 og 69 i uke 15). I uke 17 var det en nedgang i antall nye innleggelser i alle aldersgrupper, spesielt i aldersgruppen 40–49 år, med 9 nye innleggelser rapportert i uke 17, sammenlignet med 37 i uke 16.
 • Det er foreløpig rapportert om 10 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 17, 62 % nedgang fra 26 i uke 16.
 • Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 22 dødsfall. Det er foreløpig registrert 14 dødsfall i uke 17, samme som i uke 16. Nedgangen i antall dødsfall må ses i sammenheng med den synkende smittetrenden og nedgangen i sykehusinnleggelsene de siste ukene.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 12. april på 0,7 (95 % CI 0,6–0,8), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,7 (95 % CI 0,6 – 0,9). Vi estimerer at 58 % (95 % CI 54 %– 63 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 92 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, og ligger mellom 81-99 % i landets fylker. Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 1 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. De siste to ukene er det bare påvist 6-10 tilfeller av sørafrikansk variant nasjonalt noe som kan tyde på at smittekjeden til denne virusvarianten er brutt i Norge. I løpet av de siste fire ukene er 2 tilfeller med brasiliansk virusvariant påvist, rapportert fra Oslo og Innlandet i uke 15.  
 • Nye genetiske analyser viser at smitteimporter fra februar til nå ikke har gitt større smittespredning på samme måte som tidligere på året. Smitten som sirkulerer nå er i hovedsak virus fra importspredning før februar og skyldes i langt mindre grad ny-importer.
 • Per 2. mai 2021 er over 90 % personer 75 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksine, 85 % i aldergruppen 65–74 år og 31 % i aldersgruppen 55–64 år. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 61 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 33% vaksinert med 1.dose. Om lag 63 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen, med flest vaksinerte i Oslo (68 %). I primærhelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose omtrent 58 %, med høyest andel blant leger og jordmødre (84 %), og i spesialisthelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose 73 %, høyest blant spesialsykepleiere og leger (83 %).
 • Smittespredningen er fortsatt lav eller synkende i det meste av landet, men lokale utbrudd har ført til en økning i meldte tilfeller, blant annet i Møre og Romsdal, Innlandet og Vestfold og Telemark. I områder hvor forekomsten har vært høy over tid, som i Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet, fortsetter den stabile nedgangen, men det er fortsatt behov for vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing og kontaktreduserende tiltak, også gjennom en fase med gradvis gjenåpning og økende vaksinasjon. Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs fortsatt årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd. Vaksinasjon bidrar allerede til å beskytte dem som har størst risiko for alvorlig forløp, og det ses nå en betydelig nedgang i sykehusinnleggelser. I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen, og mye ligger nå til rette for å fortsette lettelsene i de nasjonale kontaktreduserende tiltakene.

Noen hovedpunkter fra uke 17

 • Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i alle aldersgrupper med unntak av gruppen 13-19 år. Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 17 ble observert i aldersgruppene 13–19 år (85 per 100 000) og 20- 39 år (70 per 100 000). I uke 17 gikk andelen positive blant de testede ned i alle aldersgrupper.
 • Antall registrerte innreisende til Norge har vært stabilt sist fire uker (i overkant av 25 000). I uke 17 var 0,3 % av de testede ved ankomst positive, en nedgang fra tidligere uker. Majoriteten av de reisende kommer fra Europa og det er flest nordmenn som testes på grensa. Ca 85 % testes innen 10 dager etter ankomst (lavere andel blant reisende fra Europa). Reisende fra Asia har høyest andel positive blant de testede innen 10 dager etter ankomst (4,4 %). Landene med flest antall positive reisende i uke 16 var Polen, Sverige, India og Pakistan.
 • Innvandrerbefolkningene i Norge er hardt rammet. Personer født utenfor Norge er overrepresentert og utgjorde i uke 17 35 % av meldte tilfeller og 49 % av nye innlagte. I uke 17 var det en nedgang i antall nye innleggelser både blant personer født utenfor Norge (30 i uke 17, 63 i uke 16 og 95 i uke 15), og blant personer født i Norge (31 i uke 17, 63 i uke 16, 66 i uke 15). I enkelte grupper er andelen positive blant de testede høy. Siste to uker var den høyest blant personer født i Syria, Pakistan, Irak, Eritrea og Afghanistan (henholdsvis 11 %, 9 %, 9 %, 8 % og 6 %), mens andel positive blant de testede født i Norge var 2%.
 • I uke 17 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen med vurdering av tiltak i Oslo og kommuner i Viken, Møre og Romsdal, Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder. I tillegg har Folkehelseinstituttet den siste uken fulgt opp eller fått meldt rundt 30 ulike utbrudd og hendelser blant annet i helse- og omsorgstjenesten, på arbeidsplasser, i skoler og barnehager og private husstander og arrangementer.
 • Den register-baserte overvåkningen som oppfanger mulige covid-19 utbrudd på grunnskoler registrerer fortsatt få nye skoleklynger (mulige covid-19 utbrudd med tre eller flere smittede innenfor 14 dager på samme skole) i hele landet. Over to tredjedeler av alle pågående skoleklynger foregår på grunnskoler i Oslo og Viken, mens Agder har for tiden den høyeste andelen pågående skoleklynger av fylkets totale både på barneskoler og ungdomsskoler.

2021

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.