Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020/2021/2022
 • Av: Folkehelseinstituttet

Sammendrag uke 1

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert 138 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 1, mot 183 i uke 52. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Trenden i aldersgruppen 18-29 år har vært stabil, ellers har vært en nedgang i alle aldergrupper. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 29 i uke 1, en nedgang fra uke 52 (38).
 • Blant 138 nye pasienter innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 1, var 64 (49 %) uvaksinert, 39 (30 %) fullvaksinert med to doser og 24 (18 %) fullvaksinert med tre doser. Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.
 • De siste fire ukene har andel omikron blant nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak økt fra 1,7 % i uke 50 (3/175) til 32 % i uke 1 (24/74). Flere detaljer over meldte tilfeller og nye sykehusinnleggelser av virusvarianten omikron finnes på fhi.no. Foreløpig analyse av norske data har estimert at risikoen for sykehusinnleggelse med covid-19 som hovedårsak etter infeksjon med omikronvarianten var 69 % lavere, sammenlignet med infeksjon med deltavarianten.
 • Det har vært en nedgang i antall registrerte covid-19 assosierte dødsfall siste tre uker. Det er foreløpig registrert 19 covid-19 assosierte dødsfall i uke 1, en halvering sammenlignet med uke 52 (38). Antallet for uke 1 kan bli oppjustert. I uke 1 var medianalder 84 år (nedre-øvre kvartil: 70 – 90 år)

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 45 233tilfeller av covid-19 i uke 1, 70% økning fra uke 52 (26 598) og det klart høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien. I uke 1 var trenden stabil blant de aller eldste, men økte i øvrige aldersgrupper. Størst var økningen i aldergruppen 13-19 år (137%) som hadde flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet sist uke (1 457 per 100 000). Antall meldte tilfeller økte i alle fylker og Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 52 og uke 1 samlet (2 577).

Testing

 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. I løpet av uke 1 har blant annet flere testet seg etter juleferie og i forbindelse med skolestart. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • Flere personer ble testet med PCR i uke 1 sammenlignet med juleukene, men færre enn i de to siste ukene før jul.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at 70 % av de som testet seg sist uke benyttet hurtigtest, og blant de som testet positivt økte andelen som kun testet seg med hurtigtest. Andelen positive blant de som oppga å ha testet seg har steget siden uke 50 og var 7,4 % sist uke.

Virologisk overvåking

 • Omikron ble dominerende i Norge gjennom jula og det er sett en hurtig økning i alle fylker. Andelen omikrontilfeller økte raskt fra rundt 6 % i uke 49 til 86% i uke 1. Det er regionale forskjeller, men økning i de fleste fylker. Siste uke er 11 963 tilfeller med omikron virusvariant påvist, disse er hovedsakelig rapportert fra Oslo (3 671, 92 %) og Viken (3 747, 92 %).
 • En undergruppe av omikron (BA.2) som har økt raskt i Danmark etter nyttår, er nå påvist i Norge med flere tilfeller.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 9. januar er 72 % av hele befolkningen, 86 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 82 % av 16-17 åringer og 52 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 35 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 35 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Totalt 86 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose, 66 % over 45 år og i aldersgruppen over 18 år har 43 % fått oppfriskningsdose. Blant risikogruppene er det er 68 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 54 % av dem med moderat risiko. (NB ny beregning av vaksinasjonsdekning siden nyttår- se kapitel om vaksinasjon for detaljer)
 • Blant prioritert helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 56 % og 70 % blitt vaksinert med tre doser.
 • 40% av ansatte i skoler og barnehager har fått oppfriskningsdose, 61 % i aldersgruppen 45-70 år og 23 % i aldersgruppen 18-44 år.

Matematisk modellering

 • Estimater av reproduksjonstall denne uken er usikre på grunn av stor endring i testing rundt jul og nyttår. Modellering viser at trenden i smittespredningen er sannsynlig minkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall siden 13. desember på 0,9 (95 % CI 0,8–1,0). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,9–1,4). Disse estimatene viser hovedsakelig trenden for deltavarianten. Det er stor usikkerhet, men vi vurderer at reproduksjonstallet for omikronvarianten til å være mellom 1,4 og 2,2. de siste 14 dagene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og nærmer seg et lavt nivå. I uke 1 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 3 %av undersøkte prøver, tilsvarende nivået i slutten av august 2021. Det er fremdeles hovedsakelig RS-virus og rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 1 på hhv. 5 og 7 %.
 • Andelen som rapporterer luftveissymptomer var i uke 1 på 4,1 %, mot 8 % i uke 44. Av dem med symptomer som testet seg har det de siste ukene vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 4 % i uke 41 til 21,5 % i uke 1.
 • Også i uke 52 sees foreløpig en svak nedgang i innleggelser med luftveisinfeksjon. I uke 52 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 56 %, covid-19 27 %, RS-virusinfeksjon 8 %, øvre luftveisinfeksjoner 8 % og influensa 2 %.I ukene opp til jul var det sett en økning i influensa tilfeller som stagnerte jul og nyttår. Nå øker det noe på igjen med influensa, men prevalensen er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,6%.

Vurdering

 • Epidemien drives nå av omikronvarianten, og økningen i meldte tilfeller sist uke kan skyldes både økt smitte i befolkningen og et etterslep av testing etter juleferien. Antallet nye sykehus- og intensivinnleggelser fortsetter å synke. Vi venter ikke at den store økningen av epidemien vil føre til en like stor økning i innleggelser.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdommer. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose.
 • Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av oppfordringen til alle om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer, sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest. Covid-19-epidemien, andre infeksjoner, stort sykefravær og mangelen på utenlandske vikarer gir belastning på helsetjenesten.
 • Det kan ventes en betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste ukene. Varianten gir imidlertid mindre alvorlig sykdom, men det ventes likevel flere innleggelser. Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

2021

2022

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.