Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020/2021/2022
 • Av: Folkehelseinstituttet

Pandemien er i en rolig fase. Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Folkehelseinstituttet har valgt å ta ned detaljeringsgraden i ukerapporten i den fasen vi er i nå og beholdt de viktigste indikatorene vi bruker for å følge med på utviklingen som blant annet er innlagte i sykehus med covid-19 som hovedårsak, dødsfall, totaldødelighet, overvåkning av vaksinasjon med mer, men følger situasjonen nøye, og vil ved behov inkludere flere framstillinger i ukerapporten.

Rapporten er mindre omfattende enn tidligere og består nå av utvalgte tabeller og figurer over de viktigste indikatorene for å følge epidemien i Norge. Du finner daglige tall over både antall meldte tilfeller, antall innlagte med mer på Statistikk om koronavirus og covid-19

Du finner oversikt over antall vaksinerte, også fordelt på alder og bosted, på Koronavaksinasjon - statistikk

Sammendrag uke 37 og 38 

Vurdering

 • Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. En samlet vurdering av overvåkingsdata viser en svakt synkende eller flat trend.
 • Situasjonen er uforutsigbar. Det er mulig at covid-19 epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren. Utover vinteren kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.
 • Per nå er det ingen SARS-CoV-2-virusvarianter som truer situasjonsbildet. Men interessevarianter og varianter under spesiell overvåking oppdages stadig og er svakt økende.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 86 nye pasienter i uke 38 og i uke 37, etter 104 i uke 36. Tall for siste uke forventes oppjustert.

 • Sykehusinnleggelser influensa: Det er registrert 5 nye innleggelser med influensa i uke 38, etter <5 i uke 37 og 6 i uke 36.

 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har vært relativt stabilt de siste tre ukene. I uke 37 er det foreløpig registrert 998 innleggelser, etter 1 091 og 1 085 i hhv. uke 36 og 35. Tallene spesielt for den siste uken forventes oppjustert.

 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig rapportert om 6 nye pasienter innlagt i uke 38, etter 10 ukentlig i de tre foregående ukene. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.

 • Dødsfall covid-19: Antallet ukentlige dødsfall har ligget relativt stabilt siste fire uker, men med mulighet for at det vil oppjusteres noe siste uken. Det er foreløpig registret 22 covid-19 relaterte dødsfall i uke 38 og 22 i uke 37.

 • Overdødelighet: Totaldødeligheten for de siste ukene i Norge ser foreløpig ut til å ligge på et normalt nivå. Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn ventet i uke 25, 27, 28 og 29 i befolkningen i Norge som helhet og for aldersgruppen 65 år.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • uftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer har vært stabil i uke 37 og 38. Andelen som har testet seg og andelen som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har også vært relativt stabil siden uke 33.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en svakt nedadgående trend frem til uke 37, med en svak oppgang siste uke.   
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært nedadgående siden uke 29, med en gradvis utflating fra uke 33.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Antallet varslede utbrudd har vært relativt stabilt over tid var 7 både i uke 38 og 37.
 • Testing for SARS-CoV-2: Antall personer testet med PCR/antigentest ved teststasjon eller legekontor har gått ned siden uke 25, og ligget nokså stabilt siden uke 32.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 25.
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1,5 % siden uke 24.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært stabilt de siste to ukene, med andelen positive analyser på 4 % i uke 37 og 38. Forekomsten av rhinovirus ligger på et høyt nivå, men ser nå ut til å gå nedover, med andel positive analyser på 23 % i uke 38, etter 28 % i uke 37.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 25. september er 61 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 40 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.

Virologisk overvåking

 • Omikronvarianten BA.5 dominerer i Norge og utgjør over 95 % av tilfellene som er analysert. Det er per nå ingen virusvarianter som ser ut til å ta over for BA.5, men virusvarianter med endrede immunologiske egenskaper har hatt en viss fremvekst i enkelte land i Europa. Vi ser en økning med virus med tilleggsmutasjonen R346T i spikeproteinet.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 11. august på 0,9 (0,8 – 1,0).

2022

Alle ukerapporter 2021

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

15.06.2022: Presisert hvor det finnes tall som erstatning på informasjon som ikke lenger ligger i ukesrapportene.

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.