Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet

I ukene 27, 29 og 31 kommer en forkortet utgave av ukesrapporten.

Sammendrag og vurdering

 • Antall meldte tilfeller økte i uke 29, etter seks uker med en stabil trend. Det er foreløpig meldt 1 470 tilfeller av covid-19 i uke 29, en økning på 25 % siden uke 28 (1 174). Dette utgjør 49 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 28 og 29 samlet.
 • Totalt antall personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) var 161 299 i uke 29, en økning på 5 % fra uke 28.  Andel positive blant de testede gikk opp fra 0,8 % i uke 28 til 0,9 % i uke 29 og lå mellom 0,7–1,0 % de foregående fire ukene.
 • Troms og Finnmark (73 per 100 000), Oslo (59), Vestland (57) og Viken (54) har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 28 og 29 samlet. Lavest forekomst i uke 28 og 29 var i Trøndelag (24) og Møre og Romsdal (27). Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken.
 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Siden uke 25 har det vært rapportert om mellom 17–20 nye innleggelser i sykehus, og 5 eller færre nye innleggelser i intensivavdeling per uke. Alle fylker rapporterte færre enn 5 nye innleggelser i sykehus i uke 29.
 • Det har vært en stabil og lav forekomst av dødsfall de siste 12 ukene. Det var ingen dødsfall med dødsdato i uke 29, etter 1 i uke 28.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 5. juli på 0,9 (95 % CI 0,6–1,3). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,7–1,2). Det er fortsatt betydelige forskjeller i trenden mellom fylkene. Vi estimerer at 57 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • Delta-virusvarianten (B.1.617.2) er nå den hyppigst forekommende varianten i Norge, men forekomsten varierer i ulike fylker. Antall bekreftede tilfeller med Delta har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 1 964 tilfeller til og med uke 29. I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel Alfa-variant fra over 90 % før uke 20 til 9 % i uke 29. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1 % i uke 18 til 85 % i uke 29. Det forekommer lite smitte med andre varianter. FHIs siste risikovurdering om Delta-varianten er fra 26. juli.    
 • Per 25. juli 2021 er 63 % av hele befolkningen, 79 % av alle personer 18 år og eldre, 92 % av alle 45 år og eldre, og 96 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 91 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 74 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldersgruppe var 88 % vaksinert med 1. dose og 61 % med 2. dose.
 • Epidemien i Norge er under kontroll og stabil. Forekomsten er lav i de fleste kommunene i landet, og lokale utbrudd blir raskt brakt under kontroll (2 – 4 uker). Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall holder seg lavt, noe som trolig skyldes at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp.
 • Det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen nå som Delta-varianten er blitt dominerende samtidig som samfunnet gjenåpnes. Det kan komme en økning i antall tilfeller, men det anses foreløpig som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel.

Noen flere hovedpunkter fra uke 29

 • I uke 29 ser vi en økning i antall meldte tilfeller i alle aldersgrupper sammenlignet med uke 28, utenom aldersgruppen 0–5 år. Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 29 ble observert i aldersgruppene 20–39 år (55 per 100 000) og 13–19 år (52 per 100 000).
 • I uke 29 var det registrert 106 875 reisende i innreiseregisteret, en økning fra uke 28 hvor 93 198 reisende ble registrert. Antall og andel tilfeller oppgitt er basert på reisende registrert med F- og D-nummer. Data må tolkes med forsiktighet i lys av denne begrensningen. Andel registrerte innreisende som testet positivt ved ankomst i uke 29 var 0,25 %, tilsvarende nivå som for uke 28 (0,26 %). Blant ankomne i uke 28 ble det blant registrerte innreisende fra grønne land og områder påvist 83 tilfeller (0,31 %) innen 10 dager etter ankomst, blant registrerte reisende med karanteneplikt ble det registrert 98 tilfeller (1,10 %). Majoriteten av de registrerte reisende kommer fortsatt fra Europa, og mest vanlig avreiseland i uke 29 var Sverige, Tyskland og Danmark. I uke 29 ble det ved ankomst fortsatt registrert flest positive tilfeller blant reisende med avreiseland Spania (24 tilfeller, 0,8 %), etterfulgt av reisende med avreiseland Sverige (16 tilfeller, 0,1 %). Data fra testing ved grensestasjonene (uavhengig av reiseregistrering) viser en videre økning i antall tilfeller som blir påvist ved ankomst: dette økte fra 50 tilfeller i uke 27, videre til 96 tilfeller i uke 28 og igjen en økning til 145 tilfeller i uke 29. Data fra uke 26 til og med uke 28 viser at 54,7 % av tilfellene påvises innen 10 dager, og ikke ved ankomst.
 • I uke 29 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen med vurdering av tiltak i Nordland og Troms og Finnmark. I tillegg har Folkehelseinstituttet den siste uken fulgt opp eller fått meldt rundt 10 utbrudd tilknyttet utesteder, helseinstitusjoner, arbeidsplasser, sosiale sammenkomster og i husstander.

Noen flere hovedpunkter fra uke 28

 • I uke 28 var det en økning i antall meldte tilfeller på 19–22 % i aldersgruppene 0–5 og 6–12 år, mens det var en nedgang på 30 % i meldte tilfeller i aldersgruppen 13-19 år. Det var relativt stabilt i øvrige aldersgrupper. Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 28 ble observert i aldersgruppene 20–39 år (45 per 100 000) og 13–19 år (32 per 100 000).
 • I uke 28 var det registrert 93 269 reisende i innreiseregisteret, en økning fra uke 27 hvor 85 414 reisende var registrert. Andel som testet positivt ved ankomst i uke 28 var 0,24 %, en oppgang fra 0,14 % i uke 27. Majoriteten av de reisende kommer fortsatt fra Europa og mest vanlig avreiseland er Sverige, Tyskland og Finland. I uke 28 ble det registrert flest positive tilfeller blant reisende fra Spania. Andel som tester positivt ved ankomst er høyest blant reisende fra land og områder med karanteneplikt (0,31 %, mot reisende med unntak fra karantene med 0,09 %).
 • I uke 28 har Folkehelseinstituttet fulgt opp eller fått meldt rundt ti utbrudd tilknyttet private og offentlige arrangement, serveringssteder, helseinstitusjoner, arbeidsplasser, sosiale sammenkomster og i husstander.

 

 

2021

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.