Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Sammendrag og vurdering uke 1

 • Det er så langt meldt 4 589 tilfeller i uke 1 (157 per 100 000 innbyggere for uke 53 og 1 samlet). Dette er en økning på 19 % sammenlignet med uke 53 da det ble meldt 3 851 Samtidig har det vært rekordmange personer (182 140) som har testet seg siste uke, en oppgang på 70 % fra uke 53. Andelen positive blant de testede gikk ned fra 3,6 % i uke 53 til 2,5 % i uke 1.
 • Det har vært en økning i antall meldte tilfeller fra alle landets fylker siste uke med unntak av Trøndelag og Innlandet. Oslo har igjen høyest forekomst med 265 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 53 og 1 samlet, men ytterligere tre fylker har 14-dagers insidens over 200; Trøndelag (205), Rogaland (202) og Viken (201). Agder har fortsatt lavest forekomst med 47 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 53 og 1 samlet.
 • De siste fire ukene har antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativt stabilt (mellom 75 og 93). I uke 1 er det foreløpig rapportert om 81 nye innlagte pasienter. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 1 (2,0). De siste ukene har det vært en svak oppadgående trend i nye innleggelser fra Oslo, mens antall nye innleggelser fra Viken har vært mer stabilt. Det var 23 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 1, en oppgang fra 12 i uke 53 og 13 i uke 52.
 • Det har vært en stigende trend i antall covid-19 assosierte dødsfall de siste fire ukene, og det er foreløpig meldt om 32 dødsfall i uke 1. Dette er det høyeste antallet siden april 2020.
 • Matematisk modellering viser at smittespredningen sannsynligvis har vært økende fra 27. desember med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 1,2 (95 % CI 0,9–1,6). Mer oppdaterte, analyser som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, tyder på reproduksjonstallet har vært noe synkende gjennom denne perioden, og at det 4. januar var 1,0 (95 % CI 0,8–1,3).
 • To nye virusvarianter er påvist i Norge. 25 tilfeller av 501Y.V1 (UK-variant) og 1 tilfelle av 501Y.V2 (sør-afrikansk variant), alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse. Ingen varianttilfeller er så langt påvist i den generelle overvåkingen.
 • Totalt 20 986 personer har fått 1. dose med koronavaksine per 10. januar. Så langt har 18 827 personer blitt vaksinert i uke 1. Alle fylker er i gang med vaksinasjon, og 339 kommuner har registrert koronavaksinasjon i SYSVAK.
 • Antall meldte tilfeller har fortsatt å stige siste uke. Dette er trolig en kombinasjon av betydelig økt testaktivitet, inkludert testing av alle som ankommer Norge, og pågående utbrudd. Antall nye innleggelser har vært relativt stabilt de siste fem uker, men en økning i antall nye intensivinnleggelser og dødsfall siste to uker kan gjenspeile økningen i smittespredning de foregående ukene. Til tross for fortsatt stor geografisk variasjon er det flere fylker med insidens på et jevnt høyere nivå enn tidligere. Forsterkede smitteverntiltak ble innført nasjonalt de første to ukene av 2021 for å bryte denne trenden og forebygge ytterligere økning i uke 1. Det er fortsatt for tidlig å vurdere den fulle effekten av disse tiltakene. R-tallet kan se ut til å være nær 1 nå. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt samtidig som de starter opp vaksinasjonsprogrammet for å beskytte sykehjemsbeboere, de eldste og utvalgte grupper av helsepersonell.

 

Noen hovedpunkter fra uke 1

 • I løpet av uke 1 gikk antall testede opp i alle fylker sammenlignet med uken før. Andelen positive blant de testede var høyest i Oslo (4,02 %), Viken (3,68 %) og Rogaland (2,94 %). I løpet av uke 1 økte antall meldte tilfeller i alle fylker med unntak av Innlandet og Trøndelag. Totalt 142 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 1, og av de 214 som meldte tilfeller var det 104 som meldte færre enn 5 tilfeller. Det var dermed 110 kommuner som meldte om 5 eller flere tilfeller i uke 1.
 • I uke 1 var det flere testede personer i alle aldersgrupper. Andelen positive var høyest i aldersgruppen 0–5 år (5,72 %) og 6–12 år (4,20 %) og lavest blant personer 60–79 år (1,71 %). Antall meldte tilfeller økte i alle aldersgrupper med unntak av personer 60–79 år. Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 1 ble observert i aldersgruppene 20–39 år (132 per 100 000) og 13–19 år (128 per 100 000).
 • For de siste to ukene er informasjon om indikasjon for testing tilgjengelig for 4 183 av 8 440 (50 %) tilfeller. Blant disse har 1 936 (46 %) har oppgitt smittesporing som årsak, 1 633 (39 %) oppgitt symptomer som årsak til testing, 258 (6 %) grenseovergang, 115 (3 %) utenlandsk arbeidstaker, mens 211 tilfeller (5 %) oppga andre årsaker for testingen.
 • For uke 53–1 er det ikke meldt inn informasjon i MSIS om smitteland og smittesituasjon for 61 % av tilfellene. Dataene vi har bør fortolkes i lys av dette. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at om lag 11 % ble smittet i utlandet de siste 2 uker. Andelen kjent smittet utenlands har ligget mellom 4–15 % de siste 4 uker. Den var 7 % (122 av 1 770) i uke 53 og økte til 15 % (227 av 1 527) i uke 1. Blant tilfellene rapportert smittet i utlandet i de siste to ukene var mest vanlige smitteland Polen. Mest vanlig antatt smittesituasjon var fortsatt egen husstand (42 %), private arrangement (24 %) og jobb/universitet (9 %) og helseinstitusjoner (4 %).
 • Andelen som ble innlagt i sykehus blant påviste covid-19 tilfeller var høyest i begynnelsen av pandemien, men har holdt seg stabilt mellom 2–4 % og har vært ganske lik blant tilfeller født i Norge, og tilfeller født utenfor Norge de siste ukene.
 • I uke 1 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen i Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, Lillestrøm, Kristiansund og Harstad, i tillegg til nærmere 28 utbrudd og hendelser som håndteres av kommune- og spesialisthelsetjenesten med bistand fra Folkehelseinstituttet ved behov. Utbrudd og hendelser som Folkehelseinstituttet har fått rapportert omfatter helse- og omsorgstjenester, arbeidsplasser, private og offentlige sammenkomster, menigheter og enkelte andre settinger.
 • Det har gjennom desember i hovedsak vært tre undergrupper av SARS-CoV-2 viruset som har vært mer utbredt: B.1.177 virus med L18F og V222A mutasjoner i spike, B.1.36.13 virus med L54F mutasjon i spike og B.1.1.64 med l54F og D138Y. Sistnevnte har gitt flere utbrudd i Norge sist måned.
 • Data fra Symptometer viser at omtrent halvparten av fylkene hadde en økende forekomst av forkjølelsessymptomer fra uke 51 til uke 53, en trend som ser ut til å ha snudd siste uken. Denne utviklingen gjenspeiles også i de nasjonale tallene.

 

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

Første halvår 2021

Endringer i ukerapportene:

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.

Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet