Hopp til innhold

Rapport

Ukerapporter for koronavirus og covid-19

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

ukesrapport-graf.PNG

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Oppsummering uke 22

 • Totalt er 8 443 tilfeller av laboratoriebekreftet covid-19 i Norge meldt til MSIS. Dette tilsvarer 157 tilfeller per 100 000 innbyggere. Nedgangen i nye covid-19-tilfeller fortsetter. I uke 22 ble det meldt 77 tilfeller mot 107 tilfeller i uke 21. Totalt 330 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 22.
 • Totalt 250 696 personer er testet for SARS-CoV-2, hvorav 14 593 i uke 22, totalt 2,7 testet per 1 000 innbyggere. Andelen positive blant de testede har falt gjennom flere uker. Den siste uken hadde 0,53 prosent av de testede positiv prøve.
 • For de fleste aldergruppene har det vært en svak nedgang i antall testede fra uke 21 til uke 22. Andelen positive blant de testede var den siste uken under 0,8 prosent (0–0,8 %) i alle aldersgruppene. Andelen positive prøver blant de testede var høyest i Oslo i uke 21 (2,0 %), mens den var høyest i Innlandet i uke 22 (1,7 %).
 • Median alder siden det første tilfellet ble rapportert, er 45 år og 50 prosent av tilfellene er kvinner. Den siste uken var median alder 38 år og 44 prosent var kvinner.
 • Fra uke 13 har det vært en jevn nedgang i antall konsultasjoner for mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (ICPC-2-kode R991 og R992) og andre luftveis-diagnosekoder hos lege og legevakt.
 • Totalt har 1 068 pasienter med påvist covid-19 blitt innlagt i sykehus i Norge. For 881 personer (82 %) var covid-19 hovedårsak til innleggelsen. De siste tre ukene har antall nye tilfeller som er innlagt med covid-19 som hovedårsak, vært færre enn 10 per uke. Det var 5 nye innleggelser den siste uken.
 • Ingen nye pasienter ble innlagt i intensivavdeling med bekreftet covid-19 i uke 22. Det ble innlagt en pasient i intensivavdeling i uke 20 og en i uke 21.
 • Det er estimert at om lag 96 prosent av alle som har fått påvist covid-19, er friskmeldte. Som hoved-regel defineres friskmelding som at man er i live og ikke innlagt 14 dager etter påvisning av covid-19.
 • Det er varslet 237 covid-19-assosierte dødsfall (4,4 per 100 000) til Folkehelseinstituttet. For 1 dødsfall var dødsdatoen i uke 22. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år.
 • Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres reproduksjonstallet i Norge etter 20. april 2020 til å være 0,67 (0,41–0,89). Det estimeres at det totalt har vært mellom 30 000 og 40 000 smittede i Norge (hvorav cirka 23 prosent er diagnostisert), og at det har vært en nedgang i nye tilfeller de siste ukene. Med få nye tilfeller og innleggelser vil det bli større usikkerhet i reproduksjonstallet. 

Vurdering

 • Totalt sett viser både overvåkingsdata og modellering at smittespredningen fortsatt er nedadgående og nå er på et lavt nivå.
 • De siste 9 ukene har det vært stadig færre påvisninger av covid-19. Andelen som tester positivt, har falt siden uke 13 og har vært under 1 prosent de siste tre ukene. Antallet sykehusinnleggelser som følge av covid-19 har vært 10 eller mindre de siste tre ukene, og den siste uken ble ingen nye pasienter innlagt i intensivavdeling med bekreftet covid-19.
 • Antall covid-19-assosierte dødsfall har falt ukentlig siden uke 15. Den generelle dødeligheten i befolkningen er beregnet til å være normal de siste månedene.
 • Matematisk modellering har estimert en fortsatt nedgang i antall nye smittede, og at så langt i epidemien har om lag 0,7 prosent av befolkningen vært smittet med covid-19.
 • Den samlede overvåkingen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen. Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet har så langt ikke gitt en økning i smitten. Vi kan imidlertid ikke utelukke at ytterligere gjenåpning kombinert med økt tilgang til testing for alle som har symptomer, vil kunne gi en økning i antall meldte tilfeller med covid-19 framover.

Tabeller. Status og utvikling - hovedindikatorer for de ulike overvåkingssystemene.

Utbredelse av covid-19:

Overvåkingssystem, indikatorer  Uke 21
 18.– 24. mai
Uke 22
25. – 31. mai
Ukentlig endring (%) Kumulativt antall Kumulativt antall personer per 100 000
Antall testet for SARS-CoV-2 16 711 14 593 -13 % 250 696 4 671
Andel testet positive for SARS-CoV-2 0,64 % 0,53 % -17 % - -
Meldte tilfeller til MSIS 107 77 Ikke beregnet* 8 443 157
Antall konsultasjoner hos lege og legevakt for mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 6 274 2 302 Ikke beregnet* 224 388 4 180
Andel konsultasjoner for covid-19 blant alle konsultasjoner 3,19 1,54 -51 % - -
Utbrudd i helseinstitusjoner 3 1 Ikke beregnet* 44 -
Antall estimerte (nye) tilfeller av covid-19 fra den matematiske modellen 317 246 -22 % 36 664 679

*Det er ikke beregnet ukentlig endring (%) for Sykdomspulsen og MSIS fordi det er forsinkelser i dataene. Den ukentlige endringen ville gjenspeile komplettheten av dataene, ikke den riktige endringen i antallet meldte tilfeller og konsultasjoner. Fordi ikke alle utbrudd i helseinstitusjoner varsles og tallene er små, ville en ukentlig endring være upålitelig og beregnes derfor ikke.   

Alvorlighet av covid-19:

Overvåkingssystem,  indikatorer  Uke 21
 18.– 24. mai
Uke 22
25. – 31. mai
Ukentlig endring (%) Kumulativt antall Kumulativt antall personer per 100 000
Nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak 8 5 -38 % 881 16,4
Nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling 1 0 -100 % 218 4,1

Antall friskmeldte
221 137 -33 % 8034 -
Covid-19-assosierte dødsfall 2 1 -50 % 237 4,4

 

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet