Hopp til innhold

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge. Gjennom sommeren vil det komme en fullstendig ukesrapport i oddetallsuker, og en mindre ukerapport i partallsuker.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge. Gjennom sommeren vil det komme en fullstendig ukesrapport i oddetallsuker, og en mindre ukerapport i partallsuker.


Vurdering uke 32

 • Etter flere uker med stabilt lave tall har det de siste tre ukene vært en økning i antall meldte tilfeller. Den siste uken var antall meldte tilfeller på nivå med uke 16 og 17 (357 meldte tilfeller).
 • Antall ukentlige sykehusinnleggelser og innleggelser i intensivavdeling er fremdeles lav.
 • Den generelle dødeligheten i befolkningen er med få unntak beregnet til å være normal de siste halvåret. Det har ikke vært rapportert om mer enn ett dødsfall ukentlig siden uke 26.
 • Den samlede overvåkingen viser en økning i smittetallene siste tre uker, men fortsatt lav spredning av covid-19 i befolkningen (10,4 per 100 000 innbyggeres for uke 31 og 32 samlet). Smitte foregår i hovedsak rundt kjente tilfeller og i forbindelse med lokale utbrudd og reiseaktivitet. Det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend. Økt reiseaktivitet ser ut til å gi økt import av smitte, og i hovedsak fra land omfattet av karanteneplikten. Det er for tidlig å evaluereeffekten av endrede reiseråd fra sist uke. Dette vil bli overvåket nøye i tiden framover.
 • Identifiserte tilfeller må følges opp lokalt gjennom sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testkapasitet og gjennomføring av karantene etter gjeldende råd. Smittesporing rundt enkelttilfeller og håndtering av utbrudd må ha fortsatt høyt fokus, og tiltak må målrettes mot der smitten skjer, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene.

Oppsummering uke 32

 • Totalt er 9 683 tilfeller av laboratoriebekreftet covid-19 i Norge meldt til MSIS. Dette tilsvarer 180 tilfeller per 100 000 innbyggere. I uke 32 ble det meldt 357 tilfeller mot 199 tilfeller i uke 31 (10,4 per 100 000 innbyggere for uke 31 og 32 samlet).
 • Det var en økning i antall meldte tilfeller siste uke i 8 fylker (Viken, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Nordland, Agder, Møre og Romsdal og Innlandet), mens 3 fylker (Rogaland, Vestland og Troms og Finnmark) meldte færre tilfeller enn uka før. Flest tilfeller ble meldt fra Viken (143 tilfeller i uke 32 mot 45 tilfeller i uke 31) og Oslo (116 tilfeller i uke 32 mot 52 i uke 31). Oslo har hatt det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere for uke 31 og 32 samlet (24,2). Totalt 58 kommuner meldte tilfeller i uke 32. Utenlandske personer registret i forbindelse med utbrudd på cruiseskip er foreløpig registret med bostedsfylke Troms og Finnmark. Dette kan bli justert.
 • Til og med uke 32 hadde 498 090 personer blitt testet for SARS-CoV-2, som tilsvarer ca 9,3 % av befolkningen. I uke 32 ble 40 665 personer testet, noe som er nær en fordobling fra siste uke (27 724 i uke 31). Dette er det høyeste antall testet for SARS-CoV-2 i noen uke. Andelen positive blant de testede gikk opp fra 0,72 % i uke 31 til 0,88 % i uke 32. Den siste uken var andelen positive under 1 % i alle aldersgrupper, unntatt aldersgruppen 20-39 år hvor andelen var 1,2 %. Fylkesoversikten viser at Troms og Finnmark hadde høyest andel positive prøver i uke 31 (3,9 %) og mens Oslo hadde høyest andel i uke 32 (2,1 %).  Oslo har hatt det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere siste to uker (24,2).
 • Median alder siden første tilfellet ble rapportert var 44 år og i uke 32 var den 33 år. Det høyeste antallet meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet ble i uke 32 observert i aldersgruppene 20-39 år (13,2 per 100 000) og 40-59 år (7,6 per 100 000).
 • Av de 82 som var registret smittet i utlandet i uke 31-32, var det 26 som hadde vært i land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene («grønne land»), og 56 personer hadde vært i land som krever karantene ved innreise til Norge.
 • For de siste to ukene er informasjon om kjent nærkontakt og smittested tilgjengelig for 285 tilfeller rapportert smittet i Norge. Blant disse hadde 180 (63 %) hatt kontakt med et kjent tilfelle. Mest vanlig antatt smittested var privat husstand (31%), private arrangement (20 %) og ulike utesteder (9 %). For 49 tilfeller (17 %) var antatt smittested ukjent.
 • Totalt har 1 214 pasienter med påvist covid-19 blitt innlagt i sykehus i Norge. For 999 personer (82 %) var covid-19 hovedårsak til innleggelsen, hvorav 13 i uke 32 og 10 i uke 31. Antall nye pasienter innlagt per uke med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har vært mellom 2 og 13 siden uke 20.
 • Én ny pasient med bekreftet covid-19 ble innlagt i intensivavdeling både i uke 32 og 31. I uke 25–32 ble totalt 8 nye pasienter innlagt i intensivavdeling.
 • Det er varslet 256 covid-19-assosierte dødsfall (4,8 per 100 000) til Folkehelseinstituttet. Blant disse var 222 (87 %) personer som var født i Norge, mens resten har andre fødeland (fordelt på 16 forskjellige land). Det var ingen dødsfall med dødsdato i uke 32. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år.

 

Om denne siden

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet