Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapporter om koronavirus og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.


Sammendrag og vurdering

 • I uke 13 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er så langt meldt 5 076 tilfeller med prøvedato i uke 13, en nedgang på 14 % siden uke 12. Trenden er imidlertid usikker ettersom tallene er preget av en betydelig reduksjon (44 %) i antall personer testet (114 365 i uke 13 mot 202 885 i uke 12) gjennom påskeferieuka. Sist uke økte andelen positive blant de testede med 55 % (4,4 % i uke 13 mot 2,9 % i uke 12).
 • Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i alle fylker med unntak av Vestland, Nordland og Troms og Finnmark. Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (500 i uke 12 og 13 samlet), etterfulgt av Viken (382 per 100 000). Disse fylkene utgjør til sammen 76 % av de meldte tilfellene sist uke. Nordland og Trøndelag har lavest forekomst med 18 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 12 og 13 samlet.
 • Etter flere uker med økning i antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har antall nye innleggelser vært relativt stabilt siste to-tre uker. Det er foreløpig rapportert om 205 nye innleggelser i uke 13, etter 205 i uke 12 og 225 i uke 11. Av de nye innleggelsene siste uke var 81 % fra Oslo og Viken, og i disse fylkene er det rapportert om en økning i antall nye innleggelse fra uke 12 til uke 13. Antall nye innleggelser økte i aldersgruppen 50 – 69 år i uke 13 (98 i uke 13 etter 78 i uke 12).
 • Det er foreløpig rapportert om 35 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 13. Etter en økende trend de siste ukene har antall nye innleggelser i intensivavdeling gått ned. Det ble rapport 49 nye innleggelser i uke 12.
 • Siste uke var det en liten økning i antall dødsfall. Det er foreløpig meldt om 11 dødsfall i uke 13, mot 8 i uke 12.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 15. mars på 0,86 (95 % CI 0,76–0,94), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,8 – 1,3). Vi estimerer at 61 % (95 % CI 55 %– 66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 83 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen er høyest i Vestland (96 %), Oslo (93 %), Trøndelag (90 %) og Vestfold Og Telemark (89 %), og lavest i Nordland (19 %).  Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 2 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (76 %) fylke.
 • Per 4. april 2021 er 90 % av kvinner og menn i alderen 85 år og over vaksinert med 1. dose og 83 % er vaksinert med 2. dose. Videre er 86 % vaksinert med 1. dose og 35 % er vaksinert med 2. dose blant kvinner og menn i aldersgruppen 75-84 år. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 51 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. Høyest andel vaksinerte med 1. dose finner vi blant ambulansepersonell (77 %) og leger (77 %). Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.
 • Antall nye innleggelser og dødsfall har vært relativt stabilt de siste uker, mens trenden i antall meldte tilfeller siste uke er usikker på grunn av den store reduksjonen i antall testede. Data for inneværende uke vil gi et bedre bilde av den epidemiologiske situasjonen etter påskeferien.
 • Epidemien rammer landets kommuner veldig ulikt: 1) Østlandet har om lag 3/4 av tilfellene. I Oslo og en rekke andre kommuner har smittetrykket vært høyt i flere måneder. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak. 2) Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak. 3) De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.
 • Den engelske virusvarianten er nå dominerende i mange deler av landet. Siden denne varianten har større underliggende spredningsevne, vil det kreves bedre effektivitet av tiltakene (tidsriktig gjennomføring og etterlevelse av forsterket TISK) og eventuelt nye tiltak for å holde epidemien nede.

Noen hovedpunkter fra uke 13

 • I uke 13 gikk andelen positive blant de testede opp i alle aldersgruppene. Andelen positive var over 7 % i alle aldersgrupper under 20 år og lavest blant personer >=80 år (1,8 %). Antall meldte tilfeller gikk ned i alle aldersgrupper med unntak av aldersgruppen >=80 år. Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 13 ble sett i aldersgruppene 13–19 år (159 per 100 000) og 20–39 år (121 per 100 000).
 • De siste to ukene var informasjon om smittesituasjonen tilgjengelig for 35 % (3 852/ 10 983) av de meldte tilfellene Mest vanlig antatt smittested var privat husstand (2 139; 58 %), private arrangement (385; 10 %), jobb (329; 9 %) og barnehage/skole (180; 5 %). For 367 tilfeller (10 %) var antatt smittested ukjent. Datagrunnlaget er mangelfullt og må tolkes med forsiktighet.
 • I uke 12 ble 12 551 personer testet på teststasjoner på grensen, 92 personer (0,8 % var positive ved ankomst og 168 (1,5 %) var positive innen 10 dager etter ankomst, høyest andel positive var blant innreisende med fødeland i Asia (2,6 %) og lavest blant norskfødte (0,5 %). Data fra MSIS laboratoriedatabase og DSB Innreiseregisteret viser at blant innreisende med ID som kan kobles mellom registrene, ble mellom 65 -70 % testet ved ankomst og ca 85 % av personene testet seg minst en gang i løpet av 10 dager etter ankomst. Det har vært en nedgang i antall reiser til Norge siste uke.
 • Innvandrerbefolkningene i Norge er hardt rammet. Personer født utenfor Norge er overrepresentert og utgjorde i uke 13 36 % av meldte tilfeller og 52 % av nye innlagte. De siste ukene har imidlertid antall nye innleggelser i sykehus økt blant personer født i Norge og gått ned blant personer født utenfor Norge.
 • I uke 13 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen ved utbrudd i Oslo og kommuner i Viken, Vestfold og Telemark, Vestland, og Møre og Romsdal. I tillegg har Folkehelseinstituttet i siste uke fulgt opp rundt 24 ulike utbrudd og hendelser blant annet i helse- og omsorgstjenesten, på arbeidsplasser, i skoler og barnehager og private husstander. En hovedvekt av utbrudd som Folkehelseinstituttet har bistått kommunene med siste uke, har vært forårsaket av engelsk virusvariant.

2021

Andre halvår 2020

Første halvår 2020

Endringer i ukerapportene:

31.03.2021: Rettet skrivefeil knyttet til tabell 19. Ny rapport publisert 14:46

22.03.2021: Rettet skrivefeil på side 50, tall justert fra 44000 til 4000. Ny rapport publisert 16:14.

25.02.2021: Rettet opp fra 17. til 21. februar i første kulepunkt (Denne uken er det ett år siden det første covid-19 tilfellet ble diagnostisert i Norge (21. februar 2020). Ny rapport lagt ut kl. 09.11.

16.12.2020: Rettet opp en feil på side 5. Det stod at at det i uke 50 var 3,34 % andel positive. Det riktige skulle være 2,34 %. Korrigert rapport lagt yt kl. 15:42

04.11.2020: Publisert ny ukerapport med oppdatert situasjonsbeskrivelse og smittetall.

05.08.2020: Ukerapport for uke 31 publisert med nytt innhold: beskrivelse av covid-19 tilfeller etter smittesituasjon og smitteoppsporinger.

22.07.2020: Ukerapport for uke 29 publisert med nytt innhold: beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller knyttet til utenlandsreiser.

01.07.2020: Første forenklede rapport publisert. Slike rapporter er planlagt annenhver uke i sommerferieperioden. Den forenklede rapporten inneholder tall for meldte laboratoriebekreftede covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og fødeland, overvåking av alvorlig koronavirussykdom og situasjonen globalt.

08.07.2020 klokken 15.35: Lagt inn nytt kapittel om overvåking av luftveissymptomer på side 27-29.

23.-24.6.2020:  Nytt innhold: analyse av forsinkelser i rapporteringen til MSIS (tid fra innsykning til prøvetaking og registrering).

Ny versjon av ukerapport for uke 23 publisert (versjon 3), pga feil figur 12 i første versjon. 

10.6.2020: Ukerapport for uke 23 publisert. Nytt innhold: Den foreløpige analysen av nye variabler i databasen som beskriver smittesituasjon for rapporterte tilfeller. Nytt kapittel med de første resultatene fra prevalensundersøkelsene, oppdateringer tas inn i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

Versjon 2 av rapporten publisert pga feil prosent angitt i avsnittet på side 13 i første versjon. 

12.05.2020: Kapittelet om selvrapportering av symptomer som kan være covid-19, er publisert for siste gang.

05.05.2020: Nytt innhold: Informasjon om testing med beskrivelse av tilfeller som er rapportert til MSIS, informasjon fra det nye beredskapsregisteret BEREDT C19 om sykehusinnlagte med påvist covid-19 etter fødeland, og antall estimerte friskmeldte.

21.04.2020: Femte ukerapport, dekker to uker (6. april - 19. april). Nytt innhold: innholdsfortegnelse, forbedret tabell med hovedindikatorer, beskrivelse av varslede utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner og nytt kapitel om resultater av matematisk modellering av covid-19 i Norge.

07.04.2020: Fjerde rapport, dekker uke 14 (30. mars - 5. april). Nytt innhold: beskrivelse av meldte tilfeller etter fødeland, kapitel med oppsummering av selvrapportering av symptomer som kan være covid-19.

31.03.2020: Tredje rapport, dekker uke 13 (23. mars -29. mars): Nytt innhold: analyse av totaldødelighet, utvidet kapittel som oppsummerer den internasjonale situasjonen.

21.03.2020: Andre rapport, dekker perioden 13. mars -19. mars: Nytt innhold: oppsummering med vurdering, beskrivelse av rapporterte covid-19-tilfeller etter tid, kjønn og alder, fylke og infeksjonssted, beskrivelse av intensivinnleggelser, dødsfall, virologisk overvåkning samt data fra syndrombasert overvåkning (Sykdomspulsen) med beskrivelse av ulike datakilder. Seksjonen om helgenomsekvensering vil bli inkludert i fremtidige rapporter når nye data er tilgjengelige.

19.03.2020: Nettsiden for ukerapporter om covid-19 er opprettet. Første rapport publisert, med data om testaktivitet (antall personer testet for covid-19), og sykehusinnleggelser fra starten av epidemien til 18. mars 2020.

Hopp til innhold

Om rapporten

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet