Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom

Forskningsomtale

Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom - Omtale av Campbell-oversikt

Publisert

Denne oversikten undersøker forskning som har sett på sammenhengen mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom. Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er positivt forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom.

Førsteside Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom.jpg

Denne oversikten undersøker forskning som har sett på sammenhengen mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom. Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er positivt forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom.


Kan også lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Campbell Collaboration
  • Forfattere: Manning M, Garvis S, Fleming C, Wong GTW.
Fakta

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt, frivillig, ikke-kommersielt forskningsnettverk som publiserer systematiske oversikter. Vi oppsummerer funn fra, og evaluerer kvaliteten på studier som belyser spørsmålet om effekt av programmer innen sosial- og velferdsfeltet. Målsetningen vår er å hjelpe mennesker til å ta bedre valg og beslutningstakere til å ta bedre politiske beslutninger.

Hovedbudskap

Hva handler denne oversikten om?

Dårlig kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom (ECEC) kan være skadelig for barns utvikling, siden det kan føre til dårlige sosiale, emosjonelle, utdanningsmessige, helsemessige, økonomiske og atferdsmessige utfall.

Mangelen på konsensus angående viktigheten av forholdet mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom har gjort det vanskelig for politikere og pedagogiske fagpersoner å bli enige om strategier som ville forbedre læringsutfallene for barn tidlig i utdanningsforløpet.

Denne oversikten undersøker forskning som har sett på sammenhengen mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom.

Hva er formålet med denne oversikten?

Denne systematiske Campbell-oversikten undersøker forskning som har sett på sammenhengen mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom. Oversikten oppsummerer funn fra 48 studier med 82 uavhengige populasjoner. Studiene inkluderte førskolebarn fra 3–6 år, før barneskolealder, og ansatte i førskoler/barnehager.

Hvilke studier er inkludert?

For å bli inkludert i denne oversikten måtte studiene ha undersøkt forholdet mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på miljøet for utdanning og omsorg i tidlig barndom (ECEC) fra 1980 til 2014, det måtte være mulig å identifisere utdanningsprogrammet som barnehagelederen har gjennomgått, og de måtte sammenligne to eller flere grupper med førskolelærere med ulike utdanningskvalifikasjoner.

Studiene måtte dermed ha komparative design, og rapportere effektene av denne sammenlikningen på utfall på kvalitet eller miljø. Til sammen 48 studier, som ble utført med 82 uavhengige deltakere, er inkludert i oversikten.

Hva er de viktigste resultatene i denne oversikten?

De samlede resultatene viser at det er en signifikant sammenheng mellom høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere og omsorg i tidlig barndom.

Denne sammenhengen ble funnet for både utfall knyttet til kvalitet og miljø, inkludert programstruktur, språk og resonnering.

Hva innebærer funnene i denne oversikten?

Oversikten viser en positiv statistisk signifikant forbindelse mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom. Dette funnet er ikke avhengig av kultur eller kontekst, siden forskningsgrunnlaget er hentet fra flere land.

Autorisering av kvalifiserte førskolelærere, f.eks. med høyere utdanning, kan føre til betydelig forbedring, både når det gjelder prosess og strukturell kvalitet på lærings-/omsorgsmiljø i førskoler og i hjemmet.

Forskningen er imidlertid hentet fra observasjonelle studier (altså korrelasjoner) og det er derfor behov for studier med design som kan vurdere årsakssammenhenger slik som randomiserte kontrollerte studier. Videre forskning bør også vurdere spesifikk kunnskap og spesifikke ferdigheter hos førskolelærere med høyere kvalifikasjoner, som gjør det mulig for dem å utføre jobben på en god måte.

Hvor oppdatert er denne oversikten?

Forfatterne søkte etter studier som ble publisert frem til januar 2015. Denne systematiske oversikten fra Campbell ble publisert i januar 2017.

Oversettelse av dette sammendraget fra engelsk ble gjort mulig med støtte fra American Institutes for Research.

  1. Manning M, Garvis S, Fleming C, Wong GTW. The relationship between teacher qualification and the quality of the early childhood education and care environment. (2017). [Systematisk oversikt fra Campbell]. Campbell Collaboration. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2017.1