Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hjemmebaserte tiltak bedrer ikke utviklingsutfall for førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hjemmebaserte tiltak bedrer ikke utviklingsutfall for førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier

Forskningsomtale

Hjemmebaserte tiltak bedrer ikke utviklingsutfall for førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier - Omtale av Campbell-oversikt

Publisert

De tidlige årene i et barns liv er svært viktige med tanke på barnets utvikling. Hjemmebaserte tiltak for å bedre førskolebarn fra sosialt svakerestilte vilkår for god utvikling omfatter utdanning, opplæring og tilbud om hjelp til foreldrene. Denne oversikten finner ingen innvirkning på utfall knyttet til barns utvikling. Det finnes imidlertid for lite kunnskap om dette, og flere studier trengs.

Forside Hjemmebaserte tiltak bedrer ikke utviklingsutfall for førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier.jpg

De tidlige årene i et barns liv er svært viktige med tanke på barnets utvikling. Hjemmebaserte tiltak for å bedre førskolebarn fra sosialt svakerestilte vilkår for god utvikling omfatter utdanning, opplæring og tilbud om hjelp til foreldrene. Denne oversikten finner ingen innvirkning på utfall knyttet til barns utvikling. Det finnes imidlertid for lite kunnskap om dette, og flere studier trengs.


Kan også lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Campbell Collaboration
  • Forfattere: Miller S, Maguire LK, Macdonald G.
Fakta

Campbell Collaboration

Campbell Collaboration er et internasjonalt, frivillig, ikke-kommersielt forskningsnettverk som publiserer systematiske oversikter. Vi oppsummerer funn fra, og evaluerer kvaliteten på studier som belyser spørsmålet om effekt av programmer innen sosial- og velferdsfeltet. Målsetningen vår er å hjelpe mennesker til å ta bedre valg og beslutningstakere til å ta bedre politiske beslutninger.

Hovedbudskap

Hva undersøkte oversikten?

Små barn fra sosialt svakerestilte familier har større sannsynlighet enn andre barn for å få problemer med utvikling og dårlig helse. Formålet med hjemmebaserte tiltak er å hjelpe foreldrene med å skape et godt hjemmemiljø for barna for å forhindre eller begrense disse negative utfallene.

Denne oversikten undersøker hvor effektivt hjemmebaserte tiltak er når det gjelder å bedre utfall knyttet til utvikling for førskolebarn fra svakerestilte familier.

Hva er formålet med denne oversikten?

Denne systematiske oversikten fra Campbell undersøker hvor effektive hjemmebaserte tiltak rettet mot barns utvikling er når det gjelder å bedre utfall knyttet til utvikling hos barn. Oversikten oppsummerer funn fra sju studier. To av studiene ble gjennomført i USA, én i Canada, én i Jamaica, én i Irland, én på et ukjent sted og én på Bermuda.

Hvilke studier er inkludert?

Den systematiske oversikten inkluderer randomiserte, kontrollerte studier som sammenligner hjemmebaserte tiltak for å fremme førskolebarns utvikling med standard tjenestetilbud (slik som primærhelsetjenester). Utfallene som ble målt var utvikling hos førskolebarn deriblant kognisjon (tankeevner) samt sosial og emosjonell utvikling.

Deltakerne var foreldre med barn i opptil skolealder som var sosialt svakerestilte, for eksempel som levde i fattigdom, som hadde bare én forelder, eller som hadde minoritetsbakgrunn. Totalt sju studier med 723 deltakere var inkludert.

Hva er de viktigste resultatene i denne oversikten?

Effektene på barns kognitive utvikling var usikker, og en sammenstilling av resultatene basert på fire av de sju studiene fant ingen effekt. Men resultatene fra de andre tre studiene kan ikke kombineres, så alt i alt er funnet ufullstendig. Negative utfall for foreldrene (for eksempel umyndiggjøring) ble ikke rapportert i noen av de sju studiene, så her er også effektene av familiebaserte tiltak usikker.

Det var heller ikke mulig å trekke noen konklusjoner om sekundære utfall, som barnas fysiske utvikling eller barneoppdragelsen.

Hva innebærer funnene i denne oversikten?

Resultater fra fire studier tyder på at det er ingen forskjell mellom tiltakene på den kognitive utviklingen til førskolebarn fra sosialt svakerestilte familier. Det var ikke mulig å slå sammen resultatene for sosioemosjonelle utfall.

Den nyeste studien av de sju inkluderte er fra 1989. Det var utilstrekkelig med resultater til å kunne bedømme kvaliteten på flesteparten av studiene. Det er behov for flere studier, og disse bør ha som mål å dokumentere og rapportere de metodologiske fremgangsmåtene bedre.

Hvor oppdatert er denne oversikten?

Forfatterne søkte etter studier som ble publisert frem til oktober 2010. Denne systematiske oversikten fra Campbell ble publisert i januar 2012.

Oversettelse av dette sammendraget fra engelsk ble gjort mulig med støtte fra American Institutes for Research.

  1. Miller S, Maguire LK, Macdonald G. Home‐based Child Development Interventions for Preschool Children from Socially Disadvantaged Families. (2012). [Systematisk oversikt fra Campbell]. Campbell Collaboration. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2012.1