Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Er karantene effektivt ved covid-19 utbrudd? Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Er karantene effektivt ved covid-19 utbrudd? Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Er karantene effektivt ved covid-19 utbrudd? Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Karantene kan muligens forhindre smitte og dermed redusere infeksjoner og dødelighet sammenlignet med ingen tiltak. Kombinasjon av karantene og andre folkehelsetiltak har muligens bedre effekt enn individrettede tiltak. Det viser en Cochrane-oversikt.

Colourbox.com

Karantene kan muligens forhindre smitte og dermed redusere infeksjoner og dødelighet sammenlignet med ingen tiltak. Kombinasjon av karantene og andre folkehelsetiltak har muligens bedre effekt enn individrettede tiltak. Det viser en Cochrane-oversikt.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø TK, Munthe-Kaas HM.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av karantene eller kombinasjon av karantene og andre folkehelsetiltak mot covid-19 utbrudd?

Resultatene viser at:

 • Karantene for personer som har vært i kontakt med smitte forhindrer muligens infeksjoner og dødelighet sammenlignet med ingen tiltak.
 • Karantene av innreisende fra land med aktive utbrudd har muligens en liten effekt på smitte og dødelighet.
 • Generelt sett gir kombinasjoner av karantene sammen med andre forebyggings- og kontrolltiltak som stenging av skoler, reiserestriksjoner, fysisk avstand muligens større reduksjon av smitte, mindre bruk av sykehusinnleggelse og og mindre dødelighet sammenlignet med individretta tiltak.
 • Strenge og inngripende forebyggingstiltak og kontrolltiltak gir muligens bedre håndtering av utbrudd av covid-19.

Tilliten til resultatene er liten og svært liten hovedsaklig på grunn av svakheter ved modellene som ble bruk i studiene.

Bakgrunn

Vi har et aktivt utbrudd av covid-19 og det finnes ingen vaksine eller medisin tilgjengelig. På grunn av dette er flere tiltak igangsatt for å redusere smitte https://helsenorge.no/koronavirus. Karantene i 14 dager har blitt anbefalt for personer i Norge som føler seg friske, men har vært i utlandet eller i nærkontakt med noen med påvist covid-19 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/. Karantene innebærer at vi ikke kan gå på skole eller jobb, ikke kan reise eller ta offentlig transport, og bør unngå offentlige steder og steder der det er vanskelig å holde god avstand. Folk i Norge uten symptomer må ikke sitte i karantene, men skal begrense besøk hjemme, hold avstand til andre, og unngå fysisk kontakt med andre enn de man bor med. Både Mental Helse og Mental Helse Ungdom har fått en enorm økning i antall henvendelsene i dagene etter norske virksomheter stengte. De som ringer er alt fra de som bor alene og har angst, depresjon eller andre psykiske lidelser uten noen å snakke med til foreldre med litt eldre barn og unge mennesker.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser den 12. mars 2020, og fant 29 studier om virusutbrudd. Av disse var det ti studier om covid-19, 15 studier om SARS, to studier om SARS og andre virus og to studier om MERS. De ti studiene om covid-19 var  modelleringsstudier som simulerte utbrudd basert på hendelser i Kina, England, Sør-Korea og på cruiseskip. Studiene viste gjennomgående fordeler av karantene uavhengig av hva slags virusutbrudd det gjaldt.

Oversiktsforfatterne graderte tilliten til resultatene ned til liten og svært liten hovedsaklig på grunn av at studiene hadde metodologiske mangler.  Modellene var basert på en Ide om at man kan kjenne til alle smittetilfellene. Når vi vet mer om alle aspektene ved covid-19 utbruddet kan konklusjonene endres. Oversiktsforfatterne understreker at det vil kunne være lokale variasjoner og at det er viktig å holde oversikt over smittesituasjonen til enhver tid. Beslutningstakere må veie tiltakenes fordeler og ulemper opp mot hverandre for å få til en best mulig lokal tilpassing.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte (Cochrane Consumer Network). I dette tilfellet er det benyttet en rask fremgangsmåte noe som kan gå på bekostning av kvaliteten på oversikten. 

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp

 

Kilde

Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID‐19: a rapid review. Barbara Nussbaumer‐Streit, Verena Mayr, Andreea Iulia Dobrescu, Andrea Chapman, Emma Persad, Irma Klerings, Gernot Wagner, Uwe Siebert, Claudia Christof, Casey Zachariah, Gerald Gartlehner. Cochrane Database of Systematic Reviews