Hopp til innhold

Forskningskartlegging

E-konsultasjon som grunnlag for vurdering av arbeidsuførhet ved krav om sykepenger – systematisk litteratursøk

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskningslitteratur om bruk av e-konsultasjoner som grunnlag for vurdering av arbeidsuførhet ved krav om sykepenger.

Forside E-konsultasjon.jpg

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskningslitteratur om bruk av e-konsultasjoner som grunnlag for vurdering av arbeidsuførhet ved krav om sykepenger.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskningslitteratur om bruk av e-konsultasjoner som grunnlag for vurdering av arbeidsuførhet ved krav om sykepenger.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske databaser med litteratur, retningslinjer og behandlingsanbefalinger. Søket ble utført i desember 2019. En forsker gikk gjennom titler og sammendrag og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 2403 referanser.
  • Ingen av disse var relevante.
Kan lastes ned som pdf. På norsk, engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Tingulstad A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-059-0