Hopp til innhold

Rapport

Bruk av munnbind i befolkningen blant personer uten kjent eller mistenkt smitte med covid-19

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere bruk av munnbind i samfunnet i forbindelse med covid-19, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere bruk av munnbind i samfunnet i forbindelse med covid-19, i samarbeid med Helsedirektoratet.


Frist for oppdraget er 14. august 2020. Etter ønske fra oppdragsgiver er et foreløpig svar på deler av bestillingen levert onsdag 5. august 2020. Forhold som ønskes avklart er:

 • Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for effekt av bruk av ulike typer munnbind, inkludert hjemmelagde, blant befolkningen og hvilken type munnbind som eventuelt bør anbefales for befolkningen.
 • Vurdering av i hvilke situasjoner munnbind kan være aktuelt, og når det ikke er aktuelt.
 • Vurdering av positive og negative aspekter av tiltaket.
 • Vurdering av om og hvordan et eventuelt råd om munnbind i befolkningen kan påvirke tilgang til munnbind i helsetjenesten.
 • Vurdere behov og mulighet for å skaffe ny systematisk kunnskap om effekt av bruk munnbind i befolkningen.
 • Vurdere behov for informasjon og kommunikasjon rundt tiltaket
 • Vurdere særskilt om myndighetene skal gi råd om at personer i risikogruppen bør bruke munnbind for å signalisere at de ønsker å bli tatt spesielt hensyn til når det gjelder avstand og lignende, selv om munnbind i mindre grad vurderes å beskytte mot å bli smittet av andre.
 • Planlegge for bruk av munnbind lokalt, regionalt og/eller nasjonalt ved eventuelle utbrudd, inkluderte å planlegge for at munnbind er tilgjengelig
 • Etablert nødvendige avfallssystemer (FHI tar ansvar for å beskrive behov og smitteverntiltak for avfallshåndtering)
 • At det foreligger nødvendig informasjonsmateriell

Om rapporten

 • Utgitt: 14.08.2020
 • Av: Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet