Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15–16-åringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15–16-åringer

Notat

Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15–16-åringer

Publisert

Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) fra 2019. I denne rapporten presenteres tallene fra ESPAD-undersøkelsen 2019, men vi ser også på trender i perioden 1995-2019.

Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) fra 2019. I denne rapporten presenteres tallene fra ESPAD-undersøkelsen 2019, men vi ser også på trender i perioden 1995-2019.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet

Formålet med ESPAD undersøkelsene er å sammenligne bruk av rusmidler og tobakk over tid blant 15
16-åringer i ulike land i Europa, og i 2019 deltok 35 land.

Oppsummering av hovedfunn

 • Etter nesten 10 år med stabile andeler for bruk av cannabis blant 10.-klassinger, var det i 2019
  en økning i andelen unge som rapporterte slik bruk. I årene 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt
  6,2 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis noen gang, mens i 2019 svarte 8,7
  prosent det samme.  
 • Andelen med cannabiserfaring har økt både blant gutter og jenter. Det er imidlertid langt flere
  gutter enn jenter som har erfaring med cannabis (11,8 prosent versus 5,5 prosent i 2019), og
  for gutter startet økningen i bruk allerede i 2015.  
 • Andelen 10.-klassinger som oppgir bruk siste 12 måneder (7,1 prosent) eller siste 30 dager (4,0
  prosent) er naturlig nok lavere enn for bruk noen gang, men også for disse ser vi en økning i
  2019 sammenlignet med 2007-2015-perioden.  
 • For de aller fleste med cannabiserfaring dreier det seg om bruk én eller noen få ganger. 
 • Det er flere elever i Oslo med cannabiserfaring sammenlignet med resten av landet. 
 • Bruken av cannabis blant 15-16-åringer er fortsatt relativt lav i europeisk sammenheng.  
 • Selv om hasj tradisjonelt har vært den mest brukte typen av cannabisprodukter og 90 % av de
  med cannabiserfaring oppgir bruk av dette, har mange også brukt marihuana (45 %) og
  cannabisolje (ca. 20 %). Det er også hele 30 % av 10.-klassingene med cannabiserfaring som
  oppgir å ha brukt spiselige produkter som inneholder det rusgivende virkestoffet i cannabis
  (THC) og 20 % oppgir å ha drukket brus, iste o.l. som inneholdt THC.  
 • Tre av fem med cannabiserfaring har brukt cannabis samtidig med bruk av alkohol. De som
  rapporterer bruk av cannabis, har også drukket alkohol langt oftere siste 12 måneder enn ikke
  brukere av cannabis.  
 • I perioden 1995-2019 har det vært en betydelig reduksjon i andelen som oppgir at de tror det
  er stor skade forbundet med å bruke cannabis. Spesielt har det vært stor reduksjon i vurdering
  av risiko knyttet til regelmessig bruk; her har andelen falt fra 87 % i 1995 til 54 % i 2019. Så
  sent som i 2015 var andelen på ca. 70 %, så det er spesielt de siste årene vi ser den største
  endringen i risikovurdering blant 10.-klassinger. Vi finner ikke tilsvarende fall i risikovurdering
  for ulovlige rusmidler som amfetamin og ecstasy.  
 • For alkohol er det nå flere enn tidligere som vurderer det som svært risikofylt å drikke 4-5
  enheter nesten hver helg, dvs. en økning fra 29 % i 1995 til 52 % i 2019. Andelen på 52 %
  tilsvarer dermed omtrent andelen som mener det er risikofylt å bruke cannabis regelmessig
  (54 %). 
 • Én av fire ungdommer oppgir å ha blitt tilbudt cannabis. Det er dermed langt flere som er
  tilbudt cannabis enn som oppgir bruk av rusmiddelet.