Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Notat

Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Publisert

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet (FHI), fikk i september 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å vurdere metodisk kvalitet på en publikasjon utgitt av Helsedirektoratet: Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge (Møller 2018).

Forside vurdering av oversikt Møller.jpg

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet (FHI), fikk i september 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å vurdere metodisk kvalitet på en publikasjon utgitt av Helsedirektoratet: Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge (Møller 2018).


Bufdir skal utvikle et barnevernsfaglig kvalitetssystem som er et felles nasjonalt barnevernfaglig rammeverk med hensikt om å bidra til en likere og mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernfaglig praksis i barneverntjenestene. Systemet skal være til hjelp for saksbehandlere gjennom å sette rammer for, og gi veiledning til, det barnevernfaglige arbeidet som skal utføres. Kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer, samt tegn og signaler er en vesentlig del av det barnevernsfaglige arbeidet for å kunne gi barn rett hjelp til rett tid. Forskning tyder på at fremgangsmåter basert på strukturerte risikovurderinger av barnets omsorgssituasjon er å foretrekke framfor fremgangsmåter som alene baseres på faglig skjønn. Det vil derfor være av vesentlig betydning for utviklingen av det barnevernsfaglige kvalitetssystemet å få belyst hva forskning viser at fungerer av metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge.

Foreliggende notat er tenkt benyttet i Bufdirs vurdering av hvordan Helsedirektoratets rapport kan brukes som del av kvalitetsstøtten i Barnevernsfaglig kvalitetssystem. Notatet skal også bidra til at Bufdir er transparente mht. kvaliteten på de rapportene de bygger sitt arbeid på.

Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Nøkleby H, Langøien LJ.