Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Notat

Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Publisert

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet (FHI), fikk i september 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å vurdere metodisk kvalitet på en publikasjon utgitt av Helsedirektoratet: Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge (Møller 2018).

Forside vurdering av oversikt Møller.jpg

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet (FHI), fikk i september 2020 i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å vurdere metodisk kvalitet på en publikasjon utgitt av Helsedirektoratet: Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge (Møller 2018).


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Nøkleby H, Langøien LJ.

Bufdir skal utvikle et barnevernsfaglig kvalitetssystem som er et felles nasjonalt barnevernfaglig rammeverk med hensikt om å bidra til en likere og mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernfaglig praksis i barneverntjenestene. Systemet skal være til hjelp for saksbehandlere gjennom å sette rammer for, og gi veiledning til, det barnevernfaglige arbeidet som skal utføres. Kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer, samt tegn og signaler er en vesentlig del av det barnevernsfaglige arbeidet for å kunne gi barn rett hjelp til rett tid. Forskning tyder på at fremgangsmåter basert på strukturerte risikovurderinger av barnets omsorgssituasjon er å foretrekke framfor fremgangsmåter som alene baseres på faglig skjønn. Det vil derfor være av vesentlig betydning for utviklingen av det barnevernsfaglige kvalitetssystemet å få belyst hva forskning viser at fungerer av metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge.

Foreliggende notat er tenkt benyttet i Bufdirs vurdering av hvordan Helsedirektoratets rapport kan brukes som del av kvalitetsstøtten i Barnevernsfaglig kvalitetssystem. Notatet skal også bidra til at Bufdir er transparente mht. kvaliteten på de rapportene de bygger sitt arbeid på.