Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Notat

Barns rolle i spredning av SARS-CoV-2 (Covid 19) – en hurtigoversikt

Funnene i dette notatet baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, og har valgt ut, kritisk vurdert, og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om den innebærer en viss risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon, og at vi kan ha gjort feilvurderinger underveis.

NOTAT Forside Barns rolle i spredning.jpg

Funnene i dette notatet baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, og har valgt ut, kritisk vurdert, og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om den innebærer en viss risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon, og at vi kan ha gjort feilvurderinger underveis.


Hovedbudskap

 

Oppdatert versjon tilgjengelig

Ny oppdatert rapport

Denne versjonen er utdatert. Ny oppdatert versjon finner du her:

 

Funnene i dette notatet baserer seg på raske søk i PubMed-databasen. Én forsker har gått gjennom søketreff, og har valgt ut, kritisk vurdert, og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, har vi valgt denne framgangsmåten, selv om den innebærer en viss risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon, og at vi kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Blir barn smitta av SARS-CoV-2?

Det er påvist smitte hos mange barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser det ut til at barn i mindre grad blir smittet, enn voksne.

Blir de syke?

Rapportering fra Kina og Korea dokumenterer at barn som smittes kan bli syke og få typiske symptomer som feber og luftveisplager.

Rammes de like hardt som voksne?

Rapportering fra Kina tyder sterkt på at barn med covid-19 stort sett får mildere symptomer enn voksne, og det er knapt registrert dødsfall blant barn. Blant de syke barna har det også vært relativt få som trenger intensivbehandling.

Sprer barn smitte? I så fall til hvem? Foreldrene? Andre barn?

Vi har funnet få dokumenterte eksempler på sannsynlig smitte fra barn, men det er svært begrenset dokumentasjon på dette og for tidlig å si om barna kan spille en vesentlig rolle i smittespredningen, eller ei.

Hva er de målbare effektene av skolestengninger/barnehagestengninger som har vært gjort under covid-19-epidemien?

Vi har ikke funnet dokumentasjon på dette.

 

Kan lastes ned som PDF. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 23. mars 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Fretheim A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-071-2