Hopp til innhold

Rapport

Årsrapport 2019 Seksuelt overførbare infeksjoner

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019.

Årsrapport blod og sex 2019_omslag.png

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019.


Sammendrag

  • Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter i Norge i 2019, spesielt blant menn som har sex med menn (msm) smittet mens de var bosatt i Norge. Blant heteroseksuelt smittede er hivtallene lite endret fra 2018, men både blant personer smittet heteroseksuelt mens de var bosatt i Norge og blant hetero­seksuelt smittede før de kom til Norge har hivtallene gått ned de siste årene. Det er fortsatt stabil, lav hiv forekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. Mest utsatt for hivsmitte er fortsatt msm og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig til Sørøst-Asia.
  • Etter flere års sammenhengende økning gikk forekomsten av gonoré blant msm noe ned i 2019, men holder seg fortsatt på et høyt nivå. Blant heteroseksuelle kvinner og menn fortsatte gonoré å øke i 2019. Blant kvinner er antall meldte tilfeller av gonoré tidoblet på 10 år og blant heteroseksuelt smittede påvises det nå flere tilfeller blant kvinner enn menn. Situasjonen i Norge følger en internasjonal trend der gonoré øker kraftig i mange vestlige land.  
  • Fra slutten av 1990-tallet har antall syfilistilfeller blant msm økt betydelig i Norge, men diagnostiserte tilfeller gikk noe ned i 2019. Fortsatt smittes de fleste msm ved tilfeldig sex i Oslo, men utviklingen de siste år med mer smitte i det øvrige Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger eller på feriereiser til europeiske storbyer fortsetter. Spesielt er msm med innvandrerbakgrunn og hivpositive utsatt for syfilissmitte. Blant heteroseksuelle kvinner og menn er forekomsten av syfilis nå vesentlig høyere enn for 10 år siden, men har holdt seg nokså stabil de siste årene. Siste tilfelle av medfødt syfilis ble meldt MSIS i 2003.
  • Den rapporterte forekomsten av klamydia økte årlig fra årtusenskiftet fram til 2008 og holdt seg stabil med mindre variasjoner de neste 10 år. I 2019 ble det diagnostisert 28 466 tilfeller, 534 per 100 000 innb. Dette er en økning på 6,6 % fra fjoråret og den høyeste observasjonen fram til nå.  Det ble spesielt observert en økning i aldersgruppen 20-24 år det siste året. Antall testede i 2019 var 386 978, en øking av antall testet på 6,3 % fra 2018. 7,8 % av de testede fikk påvist klamydiainfeksjon i 2019.
  • Lymfogranuloma venerum (LGV) er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med en annen serotype (L1, L2, L3) av klamydiabakterien (Chlamydia trachomatis) enn den vanlige klamydia infeksjonen. Folkehelseinstituttet har hatt overvåkingsdata for LGV tilgjengelig siden 2012. Antall meldte tilfeller årlig har variert fra 13-44. Det ble i 2019 meldt 27 tilfeller av LGV i Norge mot 44 tilfeller i 2018. Alle tilfellene i 2019 var blant msm.

Om rapporten

  • Utgitt: 06/2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Caugant D, Kløvstad H, Nilsen Ø, Whittaker R.
  • ISSN elektronisk: 2387-3450