Hopp til innhold

Notat

Behandlingsalternativer for inoperable pasienter med alvorlig aortastenose: hurtigoversikt for samvalgsverktøy

Vårt oppdrag var å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for inoperable pasienter med alvorlig aortastenose, dvs. pasienter som ikke kan få åpen hjertekirurgi.

Forside_Treatment options aortic stenosis.jpg

Vårt oppdrag var å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for inoperable pasienter med alvorlig aortastenose, dvs. pasienter som ikke kan få åpen hjertekirurgi.


Hovedbudskap

Pasienter med alvorlig aortastenose kan behandles ved å erstatte hjerteklaffen. Dette kan gjøres ved åpen hjertekirurgi eller ved å føre en kunstig hjerteklaff gjennom et kateter fra lysken til hjertet (transcatheter aortic valve implantation, TAVI). Konservativ (ikke-invasiv, dvs. medikamentell eller palliativ) behandling og aktiv overvåkning av pasienten er andre alternativer.

Vårt oppdrag er å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for inoperable pasienter med alvorlig aortastenose, dvs. pasienter som ikke kan få åpen hjertekirurgi.

Vi fant oppsummert forskning som viste at TAVI sammenliknet med medikamentell behandling:

 • trolig reduserer dødelighet ett og fem år etter behandling
 • trolig forbedrer pasientens livskvalitet
 • trolig reduserer moderate og alvorlige hjerte- og karsymptomer de første tre år etter behandling
 • trolig reduserer reinnleggelse på sykehus fem år etter behandling
 • trolig har ingen eller liten effekt på dødelighet 30 dager etter behandling
 • trolig har ingen eller liten effekt på alvorlig blødning tre år etter behandling
 • trolig har ingen eller liten effekt på hjerteinfarkt tre år etter behandling
 • trolig har ingen eller liten effekt på behov for pacemaker tre år etter behandling
 • trolig øker risikoen for hjerneslag et år etter behandling

Vi fant ingen forskning som sammenlikner TAVI med aktiv overvåkning, eller som sammenlikner aktiv overvåkning med konservativ behandling.

Kan lastes ned som PDF. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2020
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Zinöcker S, Reinar LM, Eggen FR, Refsdal TL.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8406-086-6