Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vedlikeholdsbehandling med antidepressiva reduserer trolig tilbakefall hos voksne. Cochrane: Kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vedlikeholdsbehandling med antidepressiva reduserer trolig tilbakefall hos voksne. Cochrane: Kort oppsummert

Forskningsomtale

Vedlikeholdsbehandling med antidepressiva reduserer trolig tilbakefall hos voksne. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Vedlikeholdsbehandling med antidepressiva fører trolig til at færre får tilbakefall til depresjon. Det er muligens liten eller ingen endring i frafall fra behandling og uønskede hendelser. Det viser en Cochrane-oversikt.

Vedlikeholdsbehandling med antidepressiva fører trolig til at færre får tilbakefall til depresjon. Det er muligens liten eller ingen endring i frafall fra behandling og uønskede hendelser. Det viser en Cochrane-oversikt.


Kan lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø KT, Dahm KT.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling (opptil to år) hos personer som har klinisk depresjon sammenlignet med narrepille (placebo).

Resultatene viser at vedlikeholdsbehandling med antidepressiva:

  • trolig reduserer antall personer som får tilbakefall til depresjon igjen
  • muligens gir liten eller ingen endring i uheldige eller uønskede hendelser
  • muligens gir liten eller ingen endring i frafall fra behandlingen
Tabell 1. Oversikt over resultatene

Hva skjer?

Placebo

Antidepressiva

Tillit til resultatet1

Tilbakefall til depresjon

Antidepressiva reduserer trolig antall personer som får tilbakefall til depresjon igjen

338 per 1000 personer

139 per 1000 personer.

(71 til 267)*

 

 

Middels

⊕⊕⊕◯

Uheldige/uønskede hendelser

Antidepressiva gir muligens liten eller ingen forskjell i uheldige eller uønskede hendelser

738 per 1000 personer

806 per 1000 personer

(664 til 897)*

 

 

Liten

⊕⊕◯◯

 

Frafall

Antidepressiva gir muligens liten eller ingen forskjell i frafall fra behandlingen

255 per 1000 personer

230 per 1000 personer

(99 til 538)*

 

 

Liten

⊕⊕◯◯

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

 

Bakgrunn

Depresjon kan føre til følelser som å være nedstemt mesteparten av døgnet, noen mister interesse for nesten alle aktiviteter, er trøtte og/eller mangler initiativ. Vanlige kjennetegn på depresjon er nedsatt konsentrasjon og oppmerksomhet, dårligere selvfølelse, skyldfølelse, skam og verdiløshet, dårlig nattesøvn, vektøkning eller vekttap og selvmordstanker- og handlinger. Diagnosen klinisk depresjon klassifiseres (i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10) som mild, moderat eller alvorlig etter antall symptomer og grad av funksjonsnedsettelse. Vi vet ikke helt sikkert hva som er årsaken til depresjon.

Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi og/eller antidepressive legemidler (antidepressiva). Ved mild til moderat depresjon anbefales det i retningslinjer å tilby samtaleterapi som førstevalg, fremfor legemidler. Kombinasjonsbehandling med begge deler fungerer best for de med alvorlig depresjon. Det er ikke utviklet norske samvalgsverktøy for behandling av depresjon.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser september 2018, og fant ti randomiserte kontrollerte studier med til sammen 840 personer med klinisk depresjon.  I resultattabellen viser vi funn fra fem studier som sammenlignet vedlikeholdsbehandling med antidepressiva og narrepille. De andre studiene sammenlignet ulike antidepressiva eller antidepressiva i kombinasjon med psykoterapi. Vedlikeholdsbehandlingen varte fra fire måneder til to år. Hovedgrunn til at tilliten er gradert ned til middels og liten er at det var risiko for systematiske skjevheter i effektestimatene.  Noen studier rapporterte også resultater om sosial fungering og alvorlighetsgrad av depresjon. Livskvalitet var ikke rapportert i noen av studiene.