Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skjeggkre – Biologi og råd om bekjemping»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skjeggkre – Biologi og råd om bekjemping

Rapport

Skjeggkre – Biologi og råd om bekjemping

Publisert

Denne veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring og beskriver kunnskapsstatus om skjeggkreet per 2019

Skjeggkrerapport.JPG

Denne veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring og beskriver kunnskapsstatus om skjeggkreet per 2019


Revidert 2019. Nedlastbar PDF.

Om rapporten

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Aak A, rukke BA, Ottesen PS, Hage M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-997-9

Sammendrag

Folkehelseinstituttet er en beredskaps- og kunnskapsinstitusjon under Helse- og omsorgsdepartementet og derfor uavhengig av kommersielle interesser. Sentralt i forskningen på skadedyr står «substitusjonsprinsippet», som betyr at man skal tilstrebe forebygging og bekjempelse av skadedyr på en måte som er minst mulig skadelig for helse og miljø. Det er derfor vesentlig å fremme giftfrie metoder som alternativ til pesticidbruk i innendørs miljøer – en svært viktig oppgave innen folkehelsen. Avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet skal være Norges ledende forskningssenter for trygg forebygging og bekjempelse av skadedyr i menneskers nærmiljø.

Skjeggkreet har vist en betydelig økning i norske boliger de siste årene, uten at det foreligger en god forklaring på hvorfor. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om denne arten ved hjelp av en litteraturgjennomgang som kan belyse skadedyrets styrker og svakheter og identifisere potensielle bekjempningsløsninger.

Litteraturgjennomgangen er en del av et større prosjekt som har til hensikt å utvikle bekjempings- og forvaltningsrutiner for skjeggkre. Skjeggkreet er lite studert og all vitenskapelig litteratur som ble funnet gjennom artsnavnet Ctenolepisma longicaudata i litteraturbasene Web of Science, SCOPUS og PUBMED har blitt gjennomgått. I tillegg ble referanselistene i samtlige av disse artiklene brukt for å finne gammel, ikke-søkbar litteratur. Utvalgte vitenskapelige arbeider som omhandler de nært beslektede artene sølvkre (Lepisma saccharina), fyrkre (Thermobia domestica) og Ctenolepisma lineata, som også forekommer innendørs, ble brukt som referansepunkter for utvidet kunnskap om bekjempingsstrategier og adferd samt for å kaste lys på biologiske aspekter som ikke er studert hos skjeggkreet. Denne veilederen er fritt tilgjengelig elektronisk på www.fhi.no.

Dette er versjon 2 av veilederen. Den første utgaven ble publisert i 2018. Trolig vil det også framover komme nye utgaver siden ny kunnskap om effektiv bekjempningsmetodikk vil framskaffes. Denne informasjonen er viktig å formidle til skadedyrbransjen og andre interessenter.