Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reseptregisteret 2014–2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reseptregisteret 2014–2018

Rapport

Reseptregisteret 2014–2018

Publisert

Rapporten inneholder generell informasjon om Reseptregisteret, nøkkeltall og en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

Forside_Legemiddelstatistikk_2019.png

Rapporten inneholder generell informasjon om Reseptregisteret, nøkkeltall og en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.


Forfattere

Om rapporten

  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg C, Olsen K, Sakshaug S.
  • ISSN elektronisk: 1890-9647
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-014-9

Hovedbudskap

Siden Reseptregisteret ble opprettet 1. januar 2004 har i underkant av 5,8 millioner individer blitt inkludert i registeret med minst ett legemiddel utlevert på resept fra apotek. Antall legemiddelutleveringer etter resept til pasienter i samme periode er rundt 620 millioner.

Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle landets apotek om utlevering av legemidler på resept, til forskriveres egen praksis og til institusjoner. I 2018 ble rundt 97 % av legemidlene i Reseptregisteret (målt i DDD) utlevert til enkeltpersoner. Salg av reseptfrie legemidler er ikke inkludert i Reseptregisteret.

Generell informasjon om Reseptregisteret, legemiddelstatistikk, klassifikasjon av legemidler og måle-metoder finnes i rapportens del 1. Del 2 inneholder nøkkeltall fra Reseptregisteret og et omfattende tabellverk med opplysninger om antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i siste femårsperiode (2014–2018). I 2018 fikk 70 % av den norske befolkningen utlevert minst ett legemiddel på resept, 77 % av kvinnene og 64 % av mennene (tabell 2.1.a i rapporten).

Ettårsprevalensen for å få utlevert minst ett lege-middel etter resept i 2018 var lavest i aldersgruppen 5–9 år for både kvinner og menn (figur 2.1 i rapporten). Mellom 92 % og 95 % av individene i alderen 70 år og eldre fikk utlevert medisiner etter resept. Tabell 2.1.b i rapporten viser ettårsprevalens for hver av de 14 ATC-hovedgruppene; totalt og fordelt på kvinner og menn. De tre legemiddelgruppene som er mest brukt blant begge kjønn er midler mot infeksjoner til systemisk bruk (ATC-gruppe J), legemidler med virkning på nervesystemet (ATC- gruppe N) og legemidler som brukes for sykdommer i luftveiene (ATC-gruppe R).

Tabell 2.1.c i rapporten viser en oversikt over legemidler med flest brukere i Norge i 2018 (antall og andel brukere definert som ATC 5. nivåer).

Reseptregisteret har en nettside der man kan finne kompletterende informasjon: www.norpd.no (engelsk versjon) eller www.reseptregisteret.no (norsk versjon).