Hopp til innhold

Rapport

Reseptregisteret 2014–2018

  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg C, Olsen K, Sakshaug S.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-9647
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8406-014-9
Forside_Legemiddelstatistikk_2019.png

Rapporten inneholder generell informasjon om Reseptregisteret, nøkkeltall og en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Siden Reseptregisteret ble opprettet 1. januar 2004 har i underkant av 5,8 millioner individer blitt inkludert i registeret med minst ett legemiddel utlevert på resept fra apotek. Antall legemiddelutleveringer etter resept til pasienter i samme periode er rundt 620 millioner.

Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle landets apotek om utlevering av legemidler på resept, til forskriveres egen praksis og til institusjoner. I 2018 ble rundt 97 % av legemidlene i Reseptregisteret (målt i DDD) utlevert til enkeltpersoner. Salg av reseptfrie legemidler er ikke inkludert i Reseptregisteret.

Generell informasjon om Reseptregisteret, legemiddelstatistikk, klassifikasjon av legemidler og måle-metoder finnes i rapportens del 1. Del 2 inneholder nøkkeltall fra Reseptregisteret og et omfattende tabellverk med opplysninger om antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i siste femårsperiode (2014–2018). I 2018 fikk 70 % av den norske befolkningen utlevert minst ett legemiddel på resept, 77 % av kvinnene og 64 % av mennene (tabell 2.1.a i rapporten).

Ettårsprevalensen for å få utlevert minst ett lege-middel etter resept i 2018 var lavest i aldersgruppen 5–9 år for både kvinner og menn (figur 2.1 i rapporten). Mellom 92 % og 95 % av individene i alderen 70 år og eldre fikk utlevert medisiner etter resept. Tabell 2.1.b i rapporten viser ettårsprevalens for hver av de 14 ATC-hovedgruppene; totalt og fordelt på kvinner og menn. De tre legemiddelgruppene som er mest brukt blant begge kjønn er midler mot infeksjoner til systemisk bruk (ATC-gruppe J), legemidler med virkning på nervesystemet (ATC- gruppe N) og legemidler som brukes for sykdommer i luftveiene (ATC-gruppe R).

Tabell 2.1.c i rapporten viser en oversikt over legemidler med flest brukere i Norge i 2018 (antall og andel brukere definert som ATC 5. nivåer).

Reseptregisteret har en nettside der man kan finne kompletterende informasjon: www.norpd.no (engelsk versjon) eller www.reseptregisteret.no (norsk versjon).