Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd og anbefalinger for samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd og anbefalinger for samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak

Forskningskartlegging

Råd og anbefalinger for samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak

Publisert Oppdatert

Vi fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge råd og normerende dokumenter om samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak for personer over 18 år med psykiske lidelser og- eller muskelskjelettplager, som er sykemeldte, mottakere av arbeidsgiverbetalingsperiode, og personer som av helsemessige årsaker står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Forside samtidige helse og arbeidsrettede tiltak.jpg

Vi fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge råd og normerende dokumenter om samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak for personer over 18 år med psykiske lidelser og- eller muskelskjelettplager, som er sykemeldte, mottakere av arbeidsgiverbetalingsperiode, og personer som av helsemessige årsaker står i fare for å falle ut av arbeidslivet.


Nedlastbar som PDF. PDF-fil oppdatert 2. mai 2019 da første versjon hadde lenker som ikke virket.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Myrhaug HT, Nguyen LH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-992-4

Hovedbudskap

Klynge for vurdering av tiltak, Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å kartlegge hva fins av råd og normerende dokumenter om samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak for personer ≥ 18 år med psykiske lidelser og/eller muskelskjelettplager, som er sykemeldte, mottakere av arbeidsavklaringspenger og personer som av helsemessige årsaker står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Metode

En bibliotekar søkte i november 2018 i fem databaser og 15 kilder for retningslinjer etter relevante systematiske oversikter og retningslinjer. En forsker leste titler og sammendrag av identifiserte publikasjoner i tråd med definerte inklusjonskriterier og kategoriserte og sorterte alle inkluderte oversikter og retningslinjer.

Resultater

  • Vi identifiserte 84 retningslinjer og 112 oversikter til å være relevante.
  • 48 av retningslinjene var rettet mot personer med psykiske lidelser som angst og depresjon, mens 36 retningslinjer var rettet mot personer med muskelskjelettplager.
  • 24 oversikter oppsummerte effekten av tiltak målt på helse- og arbeidsrettede utfall hos voksne med psykiske lidelser og 88 oversikter var rettet mot personer med muskelskjelettplager.

Resultatene viser at det fins mange råd og normerende dokumenter om samtidige helse- og arbeidsrettede tiltak for personer med psykiske lidelser og/eller muskelskjelettplager.