Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2018

Rapport

Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2018

Publisert

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2018.

Årsrapport blod og sex 2018_omslag_web.jpg

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2018.


Nedlastbar pdf-fil

Om rapporten

 • Utgitt: 2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Blystad H, Caugant D, Kløvstad H, Nilsen Ø, Rykkvin R.
 • ISSN elektronisk: 2387-3450

Sammendrag

 • Siden antall meldte hiv-tilfeller nådde en topp i 2008 med 299 tilfeller har antall meldte tilfeller gradvis gått ned til 191 tilfeller i 2018. Nedgangen har særlig kommet blant norskfødte msm og heteroseksuelt smittede innvandrere smittet før ankomst til Norge. Det er fortsatt en stabil lav hivforekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. 
 • De siste års utvikling med sterkt økende forekomst av gonoré blant menn som har sex med menn fortsatte i 2018. Også blant heteroseksuelle kvinner og menn har gonoré økt betydelig de senere årene. Situasjonen i Norge følger en internasjonal trend der gonoré øker kraftig i mange vestlige land. 
 • Fra slutten av 1990-tallet har antall syfilistilfeller blant menn som har sex med menn økt betydelig i Norge og denne trenden fortsatte i 2018. Også blant heteroseksuelle kvinner og menn har forekomsten av syfilis økt de senere årene, men antall meldte tilfeller gikk noe ned i 2018.  
 • Den rapporterte forekomsten av klamydia økte fra årtusenskiftet fram til 2008 for deretter å ha vært stabil gjennom flere år. I 2018 ble det diagnostisert 26 570 tilfeller, 502 per 100 000 innb. Det ble spesielt observert en økning i aldersgruppen 20-24 år det siste året. De siste årene har det vært en økning i antall undersøkelser samtidig som man finner færre blant de som testes. Fra 2017 til 2018 var det imidlertid en liten nedgang i antall undersøkte.
 • De siste årene er det årlig blitt meldt 15-33 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV). Siden 2015 har antall tilfeller økt årlig og i 2018 ble det meldt 44 tilfeller, alle menn. Det er grunn til å tro at tilfellene hovedsakelig var blant menn som har sex med menn (msm). 
 • Hepatitt C-situasjonen i Norge domineres av kroniske infeksjoner hos norskfødte hvor de aller fleste er antatt smittet gjennom tidligere eller pågående injiserende rusbruk. Anslag over antall personer som tar stoff med sprøyter har vist en nedgang de senere årene. I tillegg har antall hepatitt C-smittede som blir behandlet vist en betydelig øking siste år. Det grunn til å tro at antall nysmittede med hepatitt C er redusert de siste årene.
 • Hepatitt B-situasjonen domineres av at det årlig meldes 500-700 tilfeller av kronisk infeksjon, i all hovedsak blant nyankommede innvandrere fra høyendemiske land.  Meldte tilfeller har gått betydelig ned siste årene i takt med redusert innvandring. Antall nydiagnostiserte tilfeller av akutt hepatitt B er stabilt på et lavt nivå. Overføring av akutt hepatitt B ved andre smittemåter enn sprøyter og sex er uvanlig i Norge.
 • Nasjonale strategier mot hepatitt ble publisert i 2016 og 2018. Som en følge av dette ble hepatitt B-vaksine innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2016, alle gravide ble fra juni 2018 tilbudt testing for hepatitt B-virus og det ble i 2019 utarbeidet en implementeringsplan for å nå målene om at forekomsten av hepatitt C i Norge skal reduseres med 90 % innen 2023 sammenlignet med 2018 og at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C.