Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølging og rekruttering av fosterfamilier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppfølging og rekruttering av fosterfamilier

Forskningskartlegging

Oppfølging og rekruttering av fosterfamilier: et systematisk litteratursøk med sortering

Publisert Oppdatert

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om oppfølging og rekruttering av fosterfamilier, herunder veiledning og tilsyn med fosterhjem.

Forside fosterfamilier 2019.jpg

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om oppfølging og rekruttering av fosterfamilier, herunder veiledning og tilsyn med fosterhjem.


Nedlastbar som PDF. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg RC, Jardim PSJ, Ames H, Blaasvær N, Johansen TB, Muller AE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-044-6

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere studier om oppfølging og rekruttering av fosterfamilier, herunder veiledning og tilsyn med fosterhjem.

Metode

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering (av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’). En bibliotekar søkte i oktober 2019 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter empirisk litteratur publisert 2013-2019. Vi søkte også i grå litteratur (dvs. ikke publisert i formelle kommersielle kanaler). To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandler oppfølging eller rekruttering av fosterhjem.

Resultater

Vi identifiserte totalt 4370 unike referanser. Av disse var det 110 studier som møtte inklusjonskriteriene. Vi plasserte disse studiene i fem hovedkategorier:

  • Oppfølging (24 studier)
  • Veiledning (17 studier)
  • Tilsyn (6 studier)
  • Rekruttering (12 studier)
  • Andre relevante (51 studier)

Blant de 110 inkluderte studiene var det 20 kunnskapsoppsummeringer. Vi identifiserte også tre mulig relevante pågående studier.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.