Hopp til innhold

Rapport

Utsikter for influensasesongen 2018/19 i Norge

Denne rapporten presenterer Folkehelseinstituttets vurdering av utsiktene til influensasesongen 2018/2019 som er under utvikling. Vurderingen baserer seg på data fra en immunstatusundersøkelse fra sensommeren 2018, influensaovervåkingsdata fra de første ukene av sesongen og vaksinasjonsdata. Rapporten er på engelsk (Early risk assessment. What to expect of the 2018/19 influensa season i Norway).

Scenariorapport for 2018-19_omslag_WEB.jpg

Denne rapporten presenterer Folkehelseinstituttets vurdering av utsiktene til influensasesongen 2018/2019 som er under utvikling. Vurderingen baserer seg på data fra en immunstatusundersøkelse fra sensommeren 2018, influensaovervåkingsdata fra de første ukene av sesongen og vaksinasjonsdata. Rapporten er på engelsk (Early risk assessment. What to expect of the 2018/19 influensa season i Norway).


Hovedbudskap

Denne rapporten presenterer Folkehelseinstituttets vurdering av utsiktene til influensasesongen 2018/2019 som er under utvikling. Vurderingen baserer seg på data fra en immunstatusundersøkelse fra sensommeren 2018, influensaovervåkingsdata fra de første ukene av sesongen og vaksinasjonsdata. Kort oppsummert er vurderingene som følger:

 • Forekomsten av influensavirus i landet er økende, men var fremdeles på lavt nivå ved inngangen til jule/nyttårshelgen.
 • Sammenholdt med historiske data følger forekomsten av influensasykdom og laboratoriepåvist influensa et tidsforløp som i tidligere sesonger har resultert i utbruddstopp i februar eller mars.
 • Influensavirus A(H1N1) er i stadig sterkere grad det dominerende viruset. Influensavirus B er uvanlig sjeldent forekommende.
 • Immunstatusdata fra august 2018 tyder på at det er ganske omfattende immunitet I befolkningen mot sirkulerende varianter av A(H1N1) og A(H3N2)-virus. Det var også en markert styrkning i immunitet mot influensavirus B/Yamagata-genotype virus som dominerte forrige sesong.
 • I tillegg kommer immunitet fra influensavaksinasjon denne høsten. Antallet vaksinerte har økt betraktelig.
 • A(H1N1)-virusene tilhører den genetiske gruppen («kladen») 6B.1 (A/Michigan/45/2015 og ligger nært referansestammen A/Switzerland/3330/2017, men med tilleggsmutasjonene N129D, S185I og N260D i hemagglutininets HA1-subenhet.
 • Vi har ingen holdepunkter for at disse endringene i HA1 fører til vesentlig endrede antigene egenskaper bort fra vaksinestammen og senere års A(H1N1)-virus i Norge.
 • Forutsatt at H1N1-virusene ikke har endret seg vesentlig, og på basis av betydelig immunitet i befolkningen, ser FHI at muligheten er god for at immunitet vil begrense omfanget av det kommende influensautbruddet.
 • Erfaringer fra foregående influensasesonger indikerer imidlertid at influensavirus A(H1N1) som kom med pandemien i 2009 i sjeldne tilfeller forårsaker alvorlig sykdom som krever intensivbehandling hos ikke-eldre, i noe større grad enn for andre virus.  
  Mens det store flertall av smittede vil få forholdsvis mild influensasykdom, og omfanget av utbruddet kanskje ikke blir så stort, må det likevel ventes at det blir en del slike alvorlige intensivtilfeller også denne vinteren.
 •  Det er ikke påvist resistens mot antivirale midler hos de 74 influensavirusene som er resistensundersøkt hittil denne sesongen.
Nedlastbar PDF

Om rapporten

 • Utgitt: 2109
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Bragstad K, Waalen K, Paulsen TH, Aune T, Klüwer B, Rydland K, Hungnes O.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-988-7