Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Driftsrapport 2018  –Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Driftsrapport 2018  –Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM

Notat

Driftsrapport 2018 –Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM

Publisert

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM, som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for.

NORM_Driftsrapport_2018-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM, som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Simonsen GS, Furberg A-S.

Hovedbudskap

NORM-atlas gjør NORM databasen allment tilgjengelighet gjennom IKT-løsning. NORM publiserer en egen interaktiv kartløsning. I det web-baserte NORM-atlaset kan man lage en tilpasset og dynamisk rapport for forekomst av antibiotikaresistens ved å velge geografisk område og tidsperiode i tillegg til type klinisk isolat, mikrobe og antimikrobielt middel. Denne nye applikasjonen gjør det raskt og enkelt å fremstille forskjeller i forekomst av antibiotikaresistens mellom ulike geografiske områder og utvikling over tid.

Norm bidrar i arbeidet med å oppfylle Regjeringens målsetting om 30 % reduksjon av antibiotikabruken innen 2020 og videreutvikle et helhetlig «én helse» perspektiv. I 2018 ble den 18. felles rapporten fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) publisert (NORM/NORM-VET 2017). Rapporten presenterer data om både forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr.

I tråd med et helhetlig perspektiv i arbeidet mot antibiotikaresistens nasjonalt og internasjonalt ble det årlige Deltagermøtet for NORM samkjørt med Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten i november 2018. Deltagermøtet for NORM samler representanter fra alle deltagerlaboratoriene med gjennomgang av årets NORM/NORM-VET rapport, felles beslutning om neste års overvåkingsopplegg, samt oppdatering av metoder for resistensbestemmelse. Felleskonferansen for fagmiljøene i etterkant av Deltagermøtet tok opp spørsmål knyttet til hvordan man kan fremme effektiv gjennomføring av tiltak for riktig antibiotikabruk, infeksjonsforebygging og smittevern – kan man oppnå atferdsendring? Samtidig ble redusert antibiotikabruk problematisert – kan antibiotikastyring ha en slagside, og er eksempelvis kreftpasienten fortrolig med en restriktiv antibiotikapolitikk?