Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Driftsrapport 2018 – Reseptregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Driftsrapport 2018 – Reseptregisteret

Notat

Driftsrapport 2018 – Reseptregisteret

Publisert

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Reseptregisteret som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

2018_Driftsrapport_MFR-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Reseptregisteret som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Baldersheim M-L, Husabø KJ, Torheim SM, Fenne OS.

Hovedbudskap

I 2018 ble det gjennomført en konseptutredning for prosjekt «Modernisering av Reseptregisteret». Dette prosjektet har sin bakgrunn i anbefalinger i tidligere rapporter og utredningsarbeid ved FHI, senest i rapporten «Direkte personidentifiserbare legemiddeldata til sekundærbruk i et nytt nasjonalt legemiddelregister» som ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i september 2017. Formålet med prosjektet er primært et kvalitetsløft for registeret som vil redusere teknisk gjeld i IT-løsningene, tydeligere beskrive innholdet i registeret, øke kvaliteten på informasjonen og tilrettelegge for nye datakilder. Etter at prosjektet er ferdig skal Reseptregisteret driftes i en oversiktlig IT-løsning som er vedlikeholdbar og forutsigbar med digital støtte for kjerneprosessene i registeret. I konseptutredningen ble forskjellige løsningsalternativer beskrevet og dokumentert. I oktober 2018 godkjente styringsgruppen for prosjektet oppstart av planleggingsfasen som nå er fullført. Også gjennomføringsfasen er besluttet igangsatt og arbeidet vil pågå for fullt i 2019.

1. april 2018 ble forvaltningsansvaret for Reseptregisteret flyttet fra avdeling for Helseundersøkelser (HDHU) til avdeling for Helseregistre (HDFA). 1. november 2018 ble dataansvaret overført fra fagdirektør for Helseregistre til avdelingsdirektør for avdeling for Helseregistre.

Ny personopplysningslov og derigjennom også EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. Forskrift om Reseptregisteret ble samtidig revidert i samsvar med den nye personvernlovgivningen. I den forbindelse ble det tidligere kravet om konsesjon fra Datatilsynet ved utlevering av indirekte identifiserbare data fra Reseptregisteret fjernet. Det ble innført felles saksbehandling for alle helseregistrene og helseundersøkelsene ved FHI i alle tilfeller hvor det søkes om datatilgang fra flere datakilder.

I driftsåret 2018 har Reseptregisteret hatt færre datautleveringer enn tidligere år. Spesielt gjelder dette datautleveringer basert på individdata kun fra Reseptregisteret (dvs. utleveringer som ikke er basert på sammenstillinger med andre datakilder). Reseptregisterets eksterne statistikkbank (www.reseptregisteret.no og www.norpd.no) ble oppdatert med tall for 2017-årgangen 15. mars 2018. Den årlige statistikk-rapporten «Legemiddelstatistikk 2018:2 Rapport fra Reseptregisteret 2013-2017» ble publisert 14. juni 2018. Denne rapporten inneholdt en egen temadel om legemiddelbruk hos eldre.