Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Driftsrapport 2018 – RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Driftsrapport 2018 – RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)

Notat

Driftsrapport 2018 – RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)

Publisert

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge), som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

Driftsrapport_2018_RAVN.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge), som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Johnsen K.

Hovedbudskap

Ressursene i RAVN har vært på et minimumsnivå i 2018. Ny avdelingsdirektør for smittevernregistrene fra august 2018 har ferdigstilt RAVN-rapporten sammen med fagrådet, avholdt fagrådsmøtet og RAVN-fagdagen i 2018. Hovedfokus har vært å rekruttere nyansatte til RAVN som starter i 2019.

RAVN-rapporten «Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2017» ble publisert i november 2018. I tillegg til overvåkingsdata fokuserte rapporten på to relevante temaer: Cytomegalovirus (CMV) og hepatitt C-virus (HCV). I 2018 publiserte Norsk barnelegeforening et nytt forslag til protokoll for oppfølging av medfødt CMV-infeksjon hos barn som ikke passerer nyfødt hørselsscreening. Dette kan få konsekvenser for fremtidig profylaktisk og forebyggende behandling av CMV-infeksjoner, noe som ble diskutert i rapporten i et resistensperspektiv.

Rapporten fokuserte også på hepatitt C. Nye effektive antiviralia har bedret behandlingsresultatet dramatisk de siste årene, men implementeringen kompliseres av høye kostnader for legemidlene, omdiskuterte refusjonsregler og begrenset tilgang til resistenstesting. I rapporten presenteres kliniske perspektiver og ulike tilnærminger

I 2018 har IT-løsning for RAVN blitt ferdigstilt og tatt i bruk. Avdeling for IT-systemer i Oslo har bidratt med ressurser i dette arbeidet. Løsningen er utarbeidet i samarbeid med referanselaboratoriene som leverer data til RAVN. Løsningen er ferdigstilt og benyttes for hiv, hepatitt B-virus (HBV), influensa og cytomegalovirus.

Prosjektet «Langtidsstudie av endringer i virusresistens ved hiv, kronisk hepatitt B og hepatitt C-infeksjon i en periode med økt globalisering og økt forbruk av antiviral behandling» pågår. Det er foretatt koblinger av hiv resistensdata med MSIS-data for årene 2014 – 2016, og HBV for året 2016. I 2018 har man grunnet ressurssituasjonen ikke utført noen nye koblinger av data.

Med utgangspunkt i dette prosjektet vil referanselaboratoriet for hiv kunne levere resistensdata til overvåkingsprogrammet SPREAD (Strategy to Control SPREAD of HIV Drug Resistance). SPREAD er underlagt ESAR (European Society for translational Antiviral Research) og har som formal å overvåke insidens av primær/overført hiv-resistens innen ulike pasientgrupper og identifisere risikofaktorer. Klinikere, virologer og epidemiologer fra 28 europeiske land er involvert i programmet.

I samarbeid med laboratorieavdelinger ved FHI forgår det et arbeid med å utvikle en NGS-metode for påvisning av antiviral resistens hos hepatitt C-virus (HCV). Når denne metoden er etablert, er det planlagt å innlegge HCV i overvåkingen i RAVN.