Hopp til innhold

Notat

Driftsrapport 2018 – NOIS (POSI og PIAH)

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av NOIS (POSI og PIAH), som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

Driftsrapport_2018_NOIS.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av NOIS (POSI og PIAH), som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Hovedbudskap

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) består av to moduler:

  1. NOIS-POSI – insidensundersøkelser av infeksjoner etter fem hovedkategorier av kirurgiske inngrep, med tilhørende dataverktøy, NOISnett.
  2. NOIS-PIAH – prevalensundersøkelser av antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner med tilhørende dataverktøy, PIAHnett.

Det ble i 2018 ikke bevilget it-ressurser til å utvikle flere resultatrapporter i PIAHnett. Manglende resultatrapporter i PIAHnett har i flere år ført til betydelig merarbeid, fordi resultatene etterspørres og må utleveres manuelt (jf. tabell 5.2 og 7.1).  I 2018 har man bestilt resultatrapporter (laget i R) fra Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, som vil være klare før sommeren.

I forbindelse med innføring av personvernforordningen i 2018 har noen juridiske og datasikkerhetsmessige problemstillinger for NOIS om utlevering av data til ECDC og hvorvidt NOIS-PIAHdata kan oppbevares utenfor sikker sone blitt diskutert. Denne vurderingen fortsetter i 2019, og det vil bli gjennomført en DPIA for helseregisteret, som vil belyse om NOIS-PIAH-data bør flyttes fra ordinær til sikker sone. NOISnett har vært relativt uendret siden 2012. I 2018 ble en oppgradering av dataverktøyet igangsatt. Det er planlagt ferdigstilt i 2019.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Løwe HL.