Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Driftsrapport 2018 – Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Driftsrapport 2018 – Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Notat

Driftsrapport 2018 – Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Publisert

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

Driftsrapport_2018_SYSVAK-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 03/2019
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Simonsen GS, Furberg A-S.

Hovedbudskap

Nedenfor presenteres noen nøkkeltall for utviklingen siste året:

 • Generelt økt innrapportering av vaksinemeldinger med 4,7 % fra 2017
 • Elektronisk innrapportering er stabilt likt med 2017, på nær 89 %
 • Andel innrapportering på papir og fil står for resterende 11 %, og holder seg med dette stabilt fra 2017, innrapportering på fil har for første gang passert innrapportering på papir. Under influensasesongen øker antallet papirmeldinger betraktelig, og SYSVAK-teamet har ikke kunnet prioritere registrering av disse i slutten av 2018.
 • 25 % nedgang i direkte identifiserbare datautleveringer mot 2017, og en generell nedgang i antallet utleveringer fra helseregisteret med omtrent 14 % fra fjoråret
 • Innbyggertjenesten Vaksiner (tidligere Mine vaksiner) har økt mye i bruk ifølge tall fra helsenorge.no. Hele 255 % økning i innlogging i 2018 fra 2017
 • Det er en nedgang på 20,6 % i bestillinger av vaksinasjonskort direkte fra helseregisteret
 • Pr 31.12.18 består det nasjonale vaksinasjonsregisteret i Norge av over 38 millioner vaksinehendelser registrert på litt over 4,47 millioner unike personer

I 2018 har veksten i innrapporteringer økt med 4,7 %. Økt elektronisk innrapportering kommer hovedsakelig av bedre tilrettelegging fra nye versjoner av journalsystem, i tillegg til leverandørstimuleringstiltak. Det er en økende gruppe med vaksinatører i markedet, så selv om stadig flere journalsystemer tilpasses for elektroniske vaksinasjonsmeldinger, vil vi fortsatt ha vaksinatører som ikke leverer elektronisk av ulike årsaker. SYSVAK fagteamet mener det kreves mer oppfølging av vaksinatørene og av journalleverandørene for å bedre utviklingen. Dette har man ikke kunnet prioritere i 2018.

Utfordrende drift: Hovedfokus i fagteamet har gjennom 2018 vært å sikre basis drift og opplæring. Den utfordrende ressurssituasjonen medførte at publisering av dekningsstatistikken i 2018 ikke ble gjennomført og utsatt til 2019. Arbeid med å overføre saksbehandling av forskningssøknader til Datatilgang i Bergen ble avsluttet i november. I 2018 var SYSVAK telefonen stengt mesteparten av året, og ble gjennomåpnet i begynnelsen av november for testing før offisiell gjenåpning i 2019. Siden 2014 har registerets fagteam arbeidet for å effektivisere driften og sikre best mulig utnyttelse av den tilgjengelige ressurskapasiteten. SYSVAK fagteamet har en stabil drift, men med svært høy risiko.