Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Driftsrapport 2018 – Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Driftsrapport 2018 – Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Notat

Driftsrapport 2018 – Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Publisert

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

2018_Driftsrapport 2018_MSIS-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Løvlie A.

Hovedbudskap

I 2018 har MSIS gjennomgått et stort løft, da fagapplikasjonen har blitt modernisert. Høsten 2017 ble MSIS prioritert for å få en modernisert IT-løsning. Utviklingsprosjektet startet mot slutten av 2017, og pågikk gjennom hele 2018. Prosjektet ble gjennomført med interne utviklere i avdeling for IT-systemer på Folkehelseinstituttet. Fagkoordinator har fungert som bindeledd mellom utviklerne, kodere i MSIS og sykdomsansvarlige i de ulike avdelingene for overvåking og råd. Bred involvering har vært sentralt for at prosjektet skal få mest mulig gevinst både teknisk, personvernmessig, juridisk og smittevernfaglig. Alle involverte har gitt verdifulle bidrag.

Våren 2018 ble det sendt på høring forslag til endringer i MSIS-forskriften som i stor grad vil påvirke arbeidsmengden for koding og kvalitetssikring i MSIS. Endringene trådte i kraft 01.01.2019, og medførte at rotavirus og Lymfogranuloma Venerum (LGV) ble meldingspliktig og C.diff og genital klamydia ble flyttet fra gruppe C til gruppe A (fra anonymt til nominativt meldingspliktig).

Ressurssituasjonen i MSIS har vært krevende i hele 2018.

For overvåking av HPV som forårsaker kreft og forstadier til kreft ble 2018 første år med full drift. Driften etter ett år viser at dataflyten mellom Kreftregisteret, MSIS og referanselaboratoriet for HPV i det store fungere som det skal. Det er behov for både fastsetting av regelmessige rutiner, faglige avklaringer, videreutvikling av registerløsningen internt i FHI, og etablering av en bedre filoverføring mellom MSIS og referanselaboratoriet på Akershus Universitetssykehus. Det ble avholdt et statusmøte med alle impliserte aktører i oktober, som vil videreføres årlig for å holde alle involverte informert og involvert.