Hopp til innhold

Notat

Driftsrapport 2018 – Dødsårsaksregisteret

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av helseregistrene Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

2018_Driftsrapport_DÅR-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av helseregistrene Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært dataansvarlig for Dødsårsaksregisteret siden 2001/2002, og overtok som databehandler etter Statistisk sentralbyrå 01.01.2014. Fra juni 2016 har FHI også hatt ansvaret for skanning og registrering av dødsmeldinger.

Arbeidet med utvikling av en løsning for elektronisk melding av dødsfall og dødsårsaker (eDÅR) er en stor oppgave som er gjennomført i 2018. Fra september 2018 har denne løsningen vært i begrenset utprøving og blitt svært godt mottatt hos innmeldende leger. Det er i løpet av året utført tilpasninger til eDÅR og andre forbedringer i IT-systemet som brukes til koding og kvalitetssikring av dødsmeldingene.

Folkehelseinstituttet har fått en ny overlege tilknyttet registeret i 2018.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Baldersheim M-L.