Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt

Forskningskartlegging

Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt

Publisert

Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt der vi søkte etter systematiske oversikter og enkeltstudier om tvangsmedisinering av voksne pasienter.

Tvangsmed forside.jpg

Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt der vi søkte etter systematiske oversikter og enkeltstudier om tvangsmedisinering av voksne pasienter.


Nedlastbar

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Steiro AK, Dahm KT, Strømme H, Brurberg KG.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-918-4

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo å søke etter empirisk forskningslitteratur om tvangsmedisinering i psykisk helsevern. Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt der vi søkte etter systematiske oversikter og enkeltstudier om tvangsmedisinering av voksne pasienter.

Det systematiske søket resulterte i 1601 treff. Vi innhentet 77 referanser i fulltekst og inkluderte åtte oversikter og 25 enkeltstudier. Deltakerne i studiene var i hovedsak pasienter med schizofreni, bipolare lidelser og psykosetilstander. Vi har klassifisert tvangsmedisinering som: 1) korttidsvirkende legemidler brukt som tvangsmiddel eller 2) lengre tids tvangsbehandling med legemidler og 3) tvang uten døgnopphold/tvangsmedisinering utenfor institusjon.

Forfatterne av de inkluderte oversiktene beskriver blant annet:

  • Det er forsket mer på isolasjon og mekaniske tvangsmidler enn på tvangsmedisinering
  • Overfall, eller trussel om vold mot omgivelsene, var den vanligste årsaken til tvangsmedisinering
  • Etterlevelse av behandling med antipsykotika henger sammen med pasientens opplevelse av effekt, bivirkninger og annen medisinbruk.
  • Pasienter som motsatte seg medisinering ble liggende lenger på sykehus, mens tvangs-medisinering kan forkorte innleggelsestiden.
  • Kunnskapen om effekten av tvunget psykisk helsevern (TUD) er begrenset, og det er behov for flere randomiserte kontrollerte studier med høy metodisk kvalitet

Vi identifiserte også 25 antatt relevante enkeltstudier som ikke var inkludert i de identifiserte oversiktene. Disse enkeltstudiene omhandlet 1) Variasjon i praksis, 2) Effekt av tvangsmedisinering, 3) Prevalens og risikofaktorer, 4) Brukertilfredshet og brukererfaring og 5) Helsepersonells holdninger og erfaringer.