Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Tiltak mot trygde- og forsikringssvindel: En systematisk kartleggingsoversikt

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av NAV å utføre en kartlegging av den empiriske forskningen om tiltak for å forebygge og avdekke svindel mot offentlige støtteordninger samt forsikringssvindel.

Trygdesvindel forside v2.jpg

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av NAV å utføre en kartlegging av den empiriske forskningen om tiltak for å forebygge og avdekke svindel mot offentlige støtteordninger samt forsikringssvindel.


Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av NAV å utføre en kartlegging av den empiriske forskningen om tiltak for å forebygge og avdekke svindel mot offentlige støtteordninger samt forsikringssvindel.

Metode

Vi har utført en systematisk kartleggingsoversikt for å identifisere og beskrive all forskningslitteratur om tiltak for å forebygge og avdekke svindel mot offentlige støtteordninger samt forsikringssvindel. En bibliotekar søkte i april 2018 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter empirisk litteratur publisert i perioden 2000-2018. Vi søkte også i referanselister og grå litteratur (dvs. ikke formelle-kommersielle kanaler). Vi hadde brede inklusjonskriterier der all type forskning som omhandlet tiltak som har til hensikt å forebygge eller avdekke svindel utført av mottakere av trygdeordninger eller trygdeforsikringer kunne inkluderes. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser.

Resultater

Ingen studier møtte inklusjonskriteriene.  Dvs, vi identifiserte ingen studier som omhandlet tiltak for å forebygge eller avdekke trygde- og forsikringsutbetalinger utført av mottakere av slike utbetalinger.

Det er behov for forskning som undersøker tiltak for å forhindre eller avdekke/fange opp svindel i forbindelse med ulike typer trygde- og forsikringsutbetalinger som er utført av mottakere av slike utbetalinger.

Nedlastbar som PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ames H, Holte HH, Said MA, Heintz M, Berg RC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-964-1