Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Støtteordninger til boligtilpasninger for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne: En systematisk kartleggingsoversikt

Dette er en kartlegging av den empiriske forskningen om støtteordninger til boligtilpasninger for å øke muligheten for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne til å fortsette å bo hjemme.

Støtteordning bolig funksjonsevne Husbanken forside_lite.jpg

Dette er en kartlegging av den empiriske forskningen om støtteordninger til boligtilpasninger for å øke muligheten for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne til å fortsette å bo hjemme.


Sammendrag

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Husbanken å utføre en kartlegging av den empiriske forskningen om støtteordninger til boligtilpasninger for å øke muligheten for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne til å fortsette å bo hjemme.

Metode

Vi har utført en systematisk kartleggingsoversikt. En forskningsbibliotekar søkte i april 2018 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter empirisk litteratur publisert i perioden 2000-2018. Vi søkte også i referanselister og grå litteratur (dvs. ikke formelle-kommersielle kanaler). To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser. Vi trakk ut deskriptive data fra studiene, sammenfattet data og utførte beskrivende analyser.

Resultater

Vi fant fem studier som møtte inklusjonskriteriene: tre mixed-metode evalueringer (dvs. ulike datakilder var brukt) av Husbankens tilskuddsordninger fra Norge og to kvalitative studier fra Storbritannia.

Studiene belyste prosessen rundt støtteordningene. Evalueringene av Husbankes tilskuddsordninger fant at prosessen med å søke opplevdes som vanskelig og kompleks. De to kvalitative studiene fant tilsvarende problemer i Storbritannia. Søkerne opplevde vanskeligheter med å få opplysninger om og å søke tilskudd til boligtilpasning. Et felles resultat i alle studiene var at behovet for boligtilpasning var større enn tilgjengelig støtte.

Det finnes svært lite empirisk forskning om støtteordninger til boligtilpasning for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne. Resultatene i de studiene som finnes tyder på at brukerne har behov for mer informasjon og veiledning gjennom søkeprosessen enn den som tilbys i dag.

Nedlastbar pdf

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ames H, Holte HH, Blaasvær N et al.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-945-0