Hopp til innhold

Notat

Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge

‐ med fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og tiltak for å unngå at resistente mikrober etablerer seg i norsk helsetjeneste

‐ med fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og tiltak for å unngå at resistente mikrober etablerer seg i norsk helsetjeneste


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å beskrive smittevernet i norsk helsetjeneste 2018. Situasjonsbeskrivelsen vil være en av flere kilder som HOD benytter i vurdering av tiltak i kommende handlingsplan innen smittevern innunder Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Godt smittevern er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i samfunnet og i helsetjenesten. Slik er godt smittevern også avgjørende for å håndtere utfordringen med antimikrobiell resistens, særlig ved å begrense spredning av antibiotikaresistente organismer.

Notat er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet august 2018

Nedlastbar som PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hanne‐M. Eriksen, Oliver Kacelnik, Nina Sorknes, Hanne Nøkleby samt personer fra de Regionale kompetansesentrene og kommunehelsetjenesten.