Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn

Forskningskartlegging

Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn: Systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering for å identifisere systematiske- og ikke-systematiske oversikter som har sett på sammenhenger mellom foreldrestil (og foreldreatferd) og utfall hos barn.

Foreldrestiler forside.jpg

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering for å identifisere systematiske- og ikke-systematiske oversikter som har sett på sammenhenger mellom foreldrestil (og foreldreatferd) og utfall hos barn.


Nedlastbar PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Blaasvær N, Baiju N.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-970-2

Hovedbudskap

Klynge for vurdering av tiltak, Område for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere systematiske- og ikke-systematiske oversikter som har sett på sammenhenger mellom foreldrestil (og foreldreatferd) og utfall hos barn.

Metode

På bakgrunn av et test-søk som ble gjort høsten 2017 visste vi at det forelå flere systematiske oversikter og andre litteraturoversikter på temaet foreldrestiler. Vi ble av den grunn enig med oppdragsgiver om å søke etter systematiske- og ikke-systematiske oversikter fra år 2000 og nyere. En bibliotekar søkte i desember 2017 i 11 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter relevante oversikter. To forskere gikk gjennom alle identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.  Forskerne inkluderte oversikter som oppsummerte primærstudier om sammenhengen mellom ulike foreldrestiler (og foreldreatferd) og utfall hos barn. De to forskerne vurderte til slutt den metodiske kvaliteten til de systematiske oversiktene, før de sorterte oversiktene.  

Resultater

  • Vi fant 89 oversikter som møtte inklusjonskriteriene: 16 systematiske oversikter, 68 ikke-systematiske oversikter og 5 pågående oversikter.
  • De fleste oversiktene har sett på sammenhengen mellom foreldrestil og utfall knyttet til psykisk- eller somatisk helse hos barn. Men flere har også sett på spesifikke foreldrepraksiser og utfall knyttet til andre utfall, slik som barnas skoleprestasjoner og deltakelse i fysisk aktivitet.
  • Det fins svært mye oppsummert forskning, og primærforskning, om sammenhengen mellom foreldrestiler og utfall hos barna.