Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2017

Rapport

Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter. Årsrapport 2017

Publisert

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2017.

Årsrapport 2017 blod og sex_omslag_web.jpg

Denne årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2017.


Nedlastbar pdf

Om rapporten

 • Utgitt: 2018
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Barlinn R, Blystad H, Kløvstad H et al.
 • ISSN elektronisk: 2387-3450

Sammendrag

 • Siden antall meldte hiv-tilfeller nådde en topp i 2008 med 299 tilfeller, har antall meldte tilfeller gradvis gått ned til 213 tilfeller i 2017. Nedgangen har særlig kommet blant norskfødte msm og heteroseksuelt smittede innvandrere smittet før ankomst til Norge. Det er fortsatt en stabil lav hivforekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom.
 • De siste års utvikling med økende forekomst av gonoré blant menn som har sex med menn fortsatte i 2017 mens blant heteroseksuelle kvinner og menn flatet de senere års økning ut i 2017.
 • Fra slutten av 1990-tallet har antall syfilistilfeller blant menn som har sex med menn økt betydelig i Norge, og sykdommen kan nå betraktes som endemisk i denne gruppen. Også blant heteroseksuelle kvinner og menn har forekomsten av syfilis økt de senere årene. 
 • Den rapporterte forekomsten av klamydia økte fra årtusenskiftet fram til 2008 for deretter å ha vært stabil gjennom flere år. Det siste årene har det vært en økning i antall undersøkelser samtidig som man finner færre blant de som testes.
 • De siste årene er det årlig blitt meldt 15-30 tilfeller av Lymfogranuloma venerum (LGV). Det er grunn til å tro at tilfellene hovedsakelig var blant menn som har sex med menn (msm).
 • Hepatitt C-situasjonen i Norge domineres av kroniske infeksjoner hos norskfødte hvor de aller fleste er antatt smittet gjennom tidligere eller pågående injiserende rusbruk. Anslag over antall personer som tar stoff med sprøyter har vist en nedgang de senere årene. I tillegg har antall hepatitt C-smittede som blir behandlet vist en betydelig øking siste år. Selv om nedgangen i antall meldte tilfeller av hepatitt C i 2017 i stor grad skyldes endrete meldingskriterier, er det grunn til å tro at antall nysmittede med hepatitt C er redusert de siste årene.
 • Hepatitt B-situasjonen domineres av at det årlig meldes 500-700 tilfeller av kronisk infeksjon, i all hovedsak blant nyankommede innvandrere fra høyendemiske land.  Antall nydiagnostiserte tilfeller av akutt hepatitt B er stabilt på et lavt nivå. Overføring av akutt hepatitt B ved andre smittemåter enn sprøyter og sex er uvanlig i Norge.