Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

«Mine behandlingsvalg» ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med dren som kan lette symptomene hos personer med idiopatisk intrakraniell hypertensjon.

Forside idiopatisk.jpg

«Mine behandlingsvalg» ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med dren som kan lette symptomene hos personer med idiopatisk intrakraniell hypertensjon.


Hovedbudskap

Normaltrykkshydrocephalus (NPH) er en tilstand som er karakterisert ved gangforstyrrelser, urininkontinens og nedsatt hukommelse. Personer med NPH har normalt cerebrospinalvæsketrykk målt ved lumbale punktering, forstørrede cerebrale ventrikler, og forventes å bli bedre etter behandling med dren (shunting). NPH som oppstår uten kjent årsak kalles idiopatisk NPH (iNPH).

«Mine behandlingsvalg» ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av behandling med dren som kan lette symptomene hos personer med idiopatisk intrakraniell hypertensjon.

Vi fant tre relevante systematiske oversikter, men ingen hadde funnet studier om effekten av behandling med dren (shunt) sammenlignet med ingen behandling.

Kort sagt kan vi si at:

Ingen av oversiktene vi inkluderte hadde funnet kontrollerte studier som sammenligner behandling med dren sammenlignet med ingen behandling. Vi kan dermed ikke avgjøre hva som er den forventede nytteverdien av behandling med dren sammenlignet med ingen behandling. 

Nedlastbar PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø TK, Strømme H, Lauritzen M, Jacobsen S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-968-9