Hopp til innhold

Rapport

Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem

Rapporten gir både anbefalinger om måleverktøy for helhetlig måling av livskvalitet og et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes. FHI har bidratt til rapporten.

Forside_livskvalitet_anbefalinger_2018.jpg

Rapporten gir både anbefalinger om måleverktøy for helhetlig måling av livskvalitet og et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes. FHI har bidratt til rapporten.


Sammendrag

Rapporten er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsted og finnes i både fullstendig versjon og i kortversjon:

Rapporten er en videreføring av utredningen Gode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitet fra 2016 som gjennomgikk dagens målesystem for livskvalitet, pekte på svakheter og kom med forslag til forbedringer.

Hensikten med de nye anbefalingene er å bidra til en standardisert og nyansert verktøykasse for måling av subjektiv og objektiv livskvalitet i Norge. Rapporten gir både anbefalinger om måleverktøy for helhetlig måling av livskvalitet (egen livskvalitetsundersøkelse) og et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes i undersøkelser som ikke alene fokuserer på livskvalitet, eller som er av mindre omfang, men hvor en ønsker å dekke sentrale komponenter av livskvaliteten. Rapporten gir også en vurdering av hvordan nasjonale undersøkelser bør gjennomføres.

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Helsedirektoratet