Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017

Rapport

Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017

Publisert

Spesialtema i rapporten er legemiddelbruk hos eldre. Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.

Reseptregisteret 2013_2017 forside.png

Spesialtema i rapporten er legemiddelbruk hos eldre. Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.


Forfattere

Om rapporten

  • Utgitt: Juni 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg C (red), Blix HS, Fenne O,Furu K, Hjellvik V, Husabø KJ, Litleskare I, Rønning M, Sakshaug S, Selmer R, Søgaard A, Torheim S.
  • ISSN elektronisk: 1890-9647
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-926-9

Hovedbudskap

Bruken av legemidler i befolkningen er økende. En viktig målsetting for norsk legemiddelpolitikk er rasjonell legemiddelbruk. En forutsetning for arbeidet med å optimalisere legemiddelbruken i befolkningen er kunnskap om hvilke legemidler som brukes, hvem som bruker legemidlene og hvordan de brukes.

For å få bedre kunnskap på dette området, vedtok Stortinget i desember 2002 å etablere et nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret). Oppgaven med å etablere registeret ble gitt til Folkehelseinstituttet som fra 1. januar 2004 har mottatt månedlige opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, forskrivere og institusjoner.

Denne rapporten er ellevte utgave av den årlige statistikken fra Reseptregisteret med tema «Legemidler og eldre» i rapportens del 1. Generell informasjon om Reseptregisteret, legemiddelstatistikk, klassifikasjon av legemidler og målemetoder finnes i rapportens del 2. Del 3 inneholder noen nøkkeltall fra Reseptregisteret og et omfattende tabellverk med opplysninger om antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode (2013–2017).

Opplysningene er fordelt på enkeltlegemidler og legemiddelgrupper. ATC-klassifikasjon (Anatomisk Terapeutisk Kjemisk-klassifikasjon) er benyttet i tabellene. For 2017 er informasjon om aldersfordeling, andel (prevalens) per 1000 og kostnader inkludert i tabellene. ATC-klassifikasjon og DDD-versjon (Definerte døgndoser) gjeldende fra januar 2018 er benyttet i rapporten. Se også WHO Collaboration Centre for Drug Statistics Methodology).

Reseptregisteret har også en nettside der man kan finne kompletterende informasjon: www.norpd.no (engelsk versjon) eller www.reseptregisteret.no (norsk versjon).

Det er også mulig å søke om utlevering av data fra Reseptregisteret til forskning eller til andre formål som er i henhold til formålet for Reseptregisteret. Mer informasjon om dette finnes i rapportens del 3.