Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Invasive infeksjoner. Årsrapport 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Invasive infeksjoner. Årsrapport 2017

Rapport

Invasive infeksjoner. Årsrapport 2017

Publisert

Rapporten beskriver forekomst av invasive bakterielle infeksjoner forårsaket av meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae. Disse infeksjonssykdommene overvåkes i Norge gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Årsrapport Invasive infeksjoner 2017 foto.jpg

Rapporten beskriver forekomst av invasive bakterielle infeksjoner forårsaket av meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae. Disse infeksjonssykdommene overvåkes i Norge gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).


Nedlastbar som pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Forfattere: AS Berg, JD Berild, DA Caugant, IL Haugen, K Konsmo, M Steinbakk, DFV Vestrheim, SSV Watle, BA Winje.
  • ISSN elektronisk: 1894-9088

Sammendrag

I 2017 ble det observert en økt forekomst av invasive bakterielle infeksjoner forårsaket av gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae, mens forekomsten av invasive infeksjoner med meningokokker og pneumokokker var uforandret eller noe lavere enn foregående år (Figur 1). Små barn er særlig utsatt for invasive bakterielle infeksjoner, og gjennom barnevaksinasjonsprogrammet tilbys vaksine mot 13 serotyper av pneumokokker og mot H. influenzae type b (Hib) for å kontrollere forekomsten av alvorlig sykdom hos denne gruppen. Vaksiner mot pneumokokker og Hib, samt meningokokker anbefales også til definerte risikogrupper. 
 
I de siste årene har det vært meldt få tilfeller av invasiv meningokokksykdom. I 2017 ble det meldt 18 tilfeller. Forekomsten var høyest hos tenåringer og hos eldre personer. Serogruppe Y og W står nå for 78 % av tilfellene i Norge. I løpet av de siste årene har bruken av vaksine mot meningokokker økt, spesielt i aldersgruppen 16-19 år. I 2017 var om lag 40 % av avgangskullet fra videregående skole registrert som vaksinert mot meningokokksykdom i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).
 
Forekomsten av invasiv pneumokokksykdom gikk raskt ned etter introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006. Færre tilfeller har vært meldt både hos vaksinerte barn, og hos ikke-vaksinerte på grunn av flokkeffekt. Etter en liten økning av meldte tilfeller blant eldre i 2016 gikk forekomsten noe ned i 2017. Nedsatt følsomhet for penicillin og erytromycin ble funnet hos henholdsvis 7,4 % og 6,1 % av isolatene.
 
Forekomsten av invasiv sykdom forårsaket av gruppe A streptokokker økte fra 199 tilfeller i 2016 til 253 i 2017. Genetisk karakterisering viste at flere tilfeller var forårsaket av emm-type 1 sammenlignet med 2016. Det ble ikke observert endringer i aldersfordeling eller klinisk bilde. Gruppe A streptokokker er fortsatt følsomme for de fleste antibiotika, og det er ikke påvist resistens mot penicillin.
 
Vaksine mot Hib ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 1992. Forekomsten av invasiv sykdom forårsaket av Hib er svært lav, mellom ett og seks tilfeller årlig de siste årene, og de fleste tilfellene er hos voksne og eldre. De fleste tilfellene av invasiv sykdom forårsaket av H. influenza som meldes skyldes ikke-typbare stammer. I de siste årene har forekomsten vært stabil, men jevnt økende i aldersgruppen over 7 år.