Hopp til innhold

Metodevurdering

Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulær retinoblastom: en mini-metodevurdering

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utført en mini-metodevurdering om behandling av intraokulær retinoblastom med intraarteriell kjemoterapi. Mini-metodevurderingen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus.

Forside Retinoblastom.jpg

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utført en mini-metodevurdering om behandling av intraokulær retinoblastom med intraarteriell kjemoterapi. Mini-metodevurderingen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus.


Hovedbudskap

Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utført en mini-metodevurdering om behandling av intraokulær retinoblastom med intraarteriell kjemoterapi. Mini-metodevurderingen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus. Rapporten omhandler effekt og sikkerhet av intraarteriell kjemoterapi sammenlignet med annen behandling, kostnader for behandlingen i Norge sammenlignet med i utlandet (i et helsetjenesteperspektiv), etikk, samt organisatoriske konsekvenser ved å innføre denne behandlingen ved Oslo universitetssykehus. Dette oppdraget ble løst som en mini-metodevurdering da dette gjelder en svært liten pasientgruppe (i snitt 4-7 pasienter i året), i tillegg til at vi på forhånd visste at dokumentasjonsgrunnlaget for metoden var begrenset. 

Nedlastbar.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 02.2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hummelen M, Widing E, Jakobsen E, Giske L, Holme A, Andersen J, Stoinska-Schneider A, Borgen K, Hafstad E, Arentz-Hansen H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-906-1