Hopp til innhold

Rapport

Influenza epidemiological information prepared for WHO informal meeting on strain composition for inactivated influenza vaccines for use in season 2018-19 Geneva, Feb 2018

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, februar 2018.

NIC_Norway_for_VCM_Feb_2018_FINALver2018-02-22_Omslag_web.png

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, februar 2018.


Sammendrag

Hvert år i månedsskiftet februar/mars vurderer WHO om komponentene i influensavaksinen for den nordlige halvkule for den kommende sesong bør endres eller ikke. 

Det nasjonale influensalaboratoriet for WHO i Norge, Avdeling for Influensa, FHI, har i februar 2018 utarbeidet en rapport til WHO.

Rapporten beskriver influensasituasjonen i Norge og fokuserer på immunitet i befolkningen og genetisk karakterisering av influensavirus som sirkulerer i Norge. Rapporten er basert på data fra det norske overvåkingssystemet for influensa.

Sammen med rapporter fra andre land, bruker WHO denne informasjonen til å bestemme sammensetningen av influensavaksinen for sesongen 2018-19. 

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: National Influenza Centre.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-907-8