Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningskartlegging

Immunglobulin for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME): Systematisk litteratursøk med sortering

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kirkehei I.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-959-7
Forside immunglobulin.jpg

Dette er et litteratursøk for å identifisere mulig relevante forskningspublikasjoner om effekten av immunglobulin for personer med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

Nedlastbar PDF

Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Norges Myalgisk Encefalopati Forening å utføre et litteratursøk for å identifisere mulig relevante forskningspublikasjoner om effekten av immunglobulin for personer med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

Metode

Vi utførte et systematisk litteratursøk etter randomiserte kontrollerte studier og systematiske oversikter publisert til juni 2017, og valgte ut potensielt relevante studier. Vi sorterte referansene etter årstall og samlet dem i en referanseliste. Vi vurderte ikke studienes metodiske kvalitet og oppsummerte ikke studienes resultater.

Resultat

  • Vi identifiserte syv randomiserte kontrollerte studier som undersøkte effekten av immunglobulin for personer med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Studiene var publisert mellom 1986 og 1999.
  • Vi identifiserte åtte systematiske oversikter som inkluderte studier om effekter av immunglobulin.

Vi presenterer referanser til studiene supplert med internettlenker til sammendrag og eventuell fulltekst.